Návrhy energeticky plusových čtvrtí

Nabídka služby
Pro inovativní města a investory zpracováváme návrhy energeticky plusových čtvrtí (Positive Energy District – PED). Jde o část města, která prostřednictvím řady technologických a organizačních inovací dosahuje energeticky plusové bilance a současně nabízí vysoký standard kvality života. Za rok se na území čtvrti více energie z obnovitelných zdrojů vyrobí, než spotřebuje. 


Vytvoření návrhu zahrnuje:
  • analýzu vhodnosti lokality (může jít o novostavby či rekonstrukce),
  • zhodnocení výchozího stavu objektů,
  • návrh skladby zdrojů a způsobu energetické integrace budov,
  • vyhodnocení ekonomické proveditelnosti pro dané okrajové podmínky.


V případě dalších dotazů či speciálních požadavků nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba

Ing. Mgr. Michal Kuzmič