NEBoj se spolupráce!

17. 6. - 28. 6. 2024

Zajímá Vás tvorba veřejného prostoru, Nový evropský Bauhaus a netradiční akce v ulicích? Máte rádi výzvy a volnější výuku?  Přidejte se k nám a přijďte si vyzkoušet mezioborovou spolupráci na meziuniverzitní workshop ČVUT organizovaném ČVUT UCEEB s partnerstvím ČZU, FF UK, IPR, MČ Prahy 3, OICT a UMPRUM.

Termín: 17. 6. - 28. 6. 2024

Během 10denního intenzivního workshopu se seznámíte s konceptem Nového Evropského Bauhausu a zdokonalíte schopnost pracovat v mezioborovém týmu. V úvodu workshopu proběhnou seznamovací přednášky expertů na městské inovace a udržitelný městský rozvoj, městskou mobilitu, energetiku či digitalizaci. Následně budete v mezioborových týmech pracovat na návrhu interaktivních exponátů či dočasných instalací ve veřejném prostoru, které podpoří zapojení místní komunity do řešení výzev Prahy v oblasti udržitelného rozvoje. V závěru workshopu proběhne komorní konference, při které si vzájemně nasdílíme myšlenky a představy. 

V letošním ročníku se zaměříme na téma „dočasné využití“ a řešit ho budeme na reálném příkladu prostoru nákladového nádraží Žižkov. Zadání bude připraveno ve spolupráci s IPR Praha a UMČ Praha 3.
 
A co si odnesete? Novou zkušenost s mezioborovou spoluprací, kterou využijete ve své praxi. Mnoho užitečných kontaktů. Podněty k zamyšlení. A v neposlední řadě je dobré zmínit, že většina fakult vás ocení dvěma kredity za absolvování předmětu volitelný workshop, volitelný předmět či odborná praxe. Předmět není potřeba zapisovat předem, uznání probíhá zpětně.

Registrujte se pomocí formuláře.

Pro bližší informace kontaktuje Barboru Hejtmánkovou (barbora.hejtmankova@cvut.cz). 


akce/WEB_FOTO_2.png

Workshop probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou, která předloží reálná zadání. Témata a výstupy by měly naplňovat tři základní principy Nového evropského Bauhausu:

  • udržitelnost,
  • estetiku/kreativitu,
  • inkluzi.Nový evropský Bauhaus vytváří příležitost propojit přístupy kulturních a kreativních odvětví, městského plánování a Smart city (městských inovací) s cílem vytvářet města a místa, která přispívají udržitelnosti, podporují budování místních komunit a posilují místní identitu a kulturu. 

Příklady řešených témat:

  • New European Bauhaus: principy a přínosy
  • Veřejný prostor: dočasné využití, zeleno-modrá infrastruktura, podpora komunitního života, bezpečnost
  • Městská mobilita: autonomní doprava, mobilita jako služba, podpora přirozeného pohybu (chůze, cyklistika),
  • Energetika: lokální zdroje energie, komunitní energetika a aktivní spotřebitelé, energetická spravedlnost/chudoba,
  • Digitalizace a městská data: vizualizace a prezentace městských dat, komunikace město-občan.
  • Komunikace: komunitní práce s aktéry, jak oslovit stakeholdery, zapojení místních.


Tak se neboj a přidej se k nám! Registrujte se pomocí formuláře

akce/WEB_foto3.png