NEBoj se spolupráce!

5. 6. - 16. 6. 2023

Zajímá Vás tvorba veřejného prostoru, Nový evropský Bauhaus a netradiční akce v ulicích? Máte rádi výzvy a volnější výuku?  Přidejte se k nám a přijďte si vyzkoušet mezioborovou spolupráci na mezifakultní workshop ČVUT.

Termín:     5. 6. - 16. 6. 2023

Během 10denního intenzivního workshopu se seznámíte s konceptem Nového Evropského Bauhausu a zdokonalíte schopnost pracovat v mezioborovém týmu. V úvodu workshopu proběhnou seznamovací přednášky expertů na městské inovace a udržitelný městský rozvoj, městskou mobilitu, energetiku či digitalizaci. Následně budete v mezioborových týmech pracovat na návrhu interaktivních exponátů či dočasných instalací ve veřejném prostoru, které podpoří zapojení místní komunity do řešení výzev Prahy v oblasti udržitelného rozvoje. V závěru workshopu proběhne komorní konference, při které si vzájemně nasdílíme myšlenky a představy. 

Studenti FA, FIT, FSv a FS získají za absolvování kurzu 2 ECTS do hodnocení výuky v letním semestru 2022/2023.

Workshop probíhá ve spolupráci s hlavním městem Prahou, která předloží reálná zadání. Témata a výstupy by měly naplňovat tři základní principy Nového evropského Bauhausu:

 • udržitelnost,
 • estetiku/kreativitu,
 • inkluzi.


Nový evropský Bauhaus vytváří příležitost propojit přístupy kulturních a kreativních odvětví, městského plánování a Smart city (městských inovací) s cílem vytvářet města a místa, která přispívají udržitelnosti, podporují budování místních komunit a posilují místní identitu a kulturu. Jedním z hlavních zdrojů inspirace pro návrh intervencí v Praze je metodika vytvořená ve spolupráci ČVUT, Prahy a zahraničních partnerů.

Jejím cílem je skrze Nový evropský Bauhaus přispívat učení a spolupráci a podporovat angažovanost obyvatel na udržitelném rozvoji města. Jedním z nástrojů jsou právě intervence, výstavy a instalace ve veřejném prostoru.

Příklady řešených témat:

 • městská mobilita budoucnosti,
 • autonomní doprava,
 • mobilita jako služba,
 • podpora přirozeného pohybu (chůze, cyklistika),
 • energetika,
 • lokální zdroje energie,
 • komunitní energetika a aktivní spotřebitelé,
 • energetická spravedlnost/chudoba,
 • veřejný prostor,
 • zeleno-modrá infrastruktura,
 • podpora komunitního života,
 • bezpečnost,
 • digitalizace a městská data,
 • kreativní přístupy vizualizace a prezentace městských dat,
 • komunikace město-občan.

Pro bližší informace kontaktuje Barbora Hejtmánkovou (barbora.hejtmankova@cvut.cz). Registrujte se pomocí formuláře nejpozději do 19. května.