Nekonečné kladení umožňuje vytvořit nosné konstrukce z OSB desek

Aktualita, 01.11.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností KRONOSPAN OSB na modelech reálné velikosti experimentálně ověřilo podmínky, za jakých je možné metodou nekonečného kladení vytvořit nosné dřevěné konstrukce s využitím OSB desek.

Navrhování a provádění dřevěných konstrukcí s použitím OSB desek je dnes naprosto běžné. Používají se například jako nosné opláštění dřevěných stěnových rámů, ve stropních konstrukcích nebo u střešních panelů. U prefabrikované výroby je použití OSB desek optimalizované pro minimalizaci možného prořezu, naopak u staveništní montáže dochází k vyššímu podílu v nevyužití dodaného materiálu, který končí jako recyklovatelný odpad. Snaha o snížení jeho množství pak vede k tlaku na projektanta k odsouhlasení nestandardních řešení plošných konstrukcí formou nekonečného kladení, kdy desky nejsou zařezávány a končí mimo podpory.

Otázkou u takto vytvořené skladby je logicky tuhost a přetvoření nepodepřeného T-spoje, které se mění s tloušťkou desky a danou vzdáleností podpor. Hodnoty tuhosti a přetvoření nelze odvodit ze současných norem, a proto bylo nutné nosné podlahy destruktivně zkoušet na modelech reálné velikosti.     

Souborem provedených testů se podařilo jednoznačně prokázat, že vytvoření konstrukce z OSB desek metodou nekonečného kladení je zcela určitě možné. U jednovrstvých skladeb je to výhodné zejména při tvorbě střešních konstrukcí (plochých i šikmých), a to při bodovém zatížení od 1,0 do 2,0 kN. Nejsou zde totiž požadovány tak vysoké nároky na tuhost, resp. prohnutí přímo v místě T-spojů. U stropních záklopů je jednovrstvé kladení možné, pokud konstrukce podlahy na záklopu bude dostatečně tuhá k roznášení možného bodového zatížení.

Pro stropní nebo i podlahové konstrukce na nosnících nebo polštářích je vhodnější použití dvouvrstvých skladeb (2x15 mm nebo 2x18 mm), kde je nekonečné kladení výhodné zejména u větších rozpětí. Jednotlivé vrstvy desek je nutné spojovat kombinací lepení a šroubování, případně lepení a sponkování. Takto spojené OSB desky o tloušťce 2x18 mm jsou schopné přenášet charakteristické bodové zatížení od 2,0 do 3,0 kN při rozpětí podpor až 1 100 mm.