New European Bauhaus STAvangeR

Registrační číslo: 101079952
Poskytovatel: Evropská komise program Horizont Evropa
Řešitel: Michal Kuzmič
Zahájení: 01.10. 2022
Ukončení: 30.09. 2025
Partneři: Norwegian University of Science and Technology

V rámci projektu NEB-STAR spojí své síly 16 partnerů, aby zajistili přechod ke klimaticky neutrálním městům, která budou inkluzivní, udržitelná a zároveň krásná. Stavanger jako první generace NEB Lighthouse bude, ve spolupráci s partnerskými městy Praha a Utrecht, jakož i s partnery z dalších evropských zemí, poskytovat poradenství a know-how v oblasti principů NEB, realizovat experimenty a názorné ukázky. Projekt ukáže, jak lze územní transformační plány realizovat s využitím principů NEB a urychlit tak cestu ke klimatické neutralitě. V rámci projektu NEB-STAR budou principy NEB využity k řešení čtyř emblematických výzev: (1) spoluvytváření nového smyslu pro estetiku klimaticky neutrálních měst a komunit, který zachycuje jedinečné kvality, historii a potenciál míst a vytváří pocit sounáležitosti, hrdosti a vlastnictví; (2) obnovení spojení s přírodou pro zvýšení odolnosti a pocitu sounáležitosti, vdechnutí nového života prostranstvím mezi budovami prostřednictvím zeleně a společných aktivit; (3) Vytváření míst pro setkávání v přechodných městských oblastech, které zahrnují rozmanitost a posilují identitu a jedinečnost lidí a míst, která to nejvíce potřebují; (4) Spoluvytváření společných přínosů pro čtvrť a město prostřednictvím multifunkčního využití prostor a infrastruktury. V rámci projektu bude vytvořen podrobný plán pro komplexní realizaci Územního transformačního plánu města Stavanger, který se bude opírat o rozsáhlý proces tvůrčí spolupráce, portfolio politických strategií a nástrojů, modely financování a partonerství. Dílčí plány budou spoluvytvářeny s místními zúčastněnými stranami a partnery, testovány v demonstračních projektech ve třech městech, společně hodnoceny se zúčastněnými stranami a odborníky. Budou využívány a replikovány ve spolupráci se severskými a evropskými NEB komunitami a misemi. Model dopadu NEB-STAR bude zachycovat sociální, kulturní, finanční, správní a technické dopady na zastavěné prostředí a na zúčastněné strany, které jsou jimi ovlivněny či ovlivňovány.