Nikolaos Skandalos, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník
Telefon: +420 736 210 292
E-mail: nikolaos.skandalos@cvut.cz
ORCID
ResearchGate

Nikolaos Skandalos je fyzik (aténská univerzita) s magisterským titulem v oboru obnovitelné energie (Heriot-Watt University). V červnu 2017 získal doktorát (PhD) v oboru Fotovoltaika na University of Patras. Aktivně se podílel na různých výzkumných projektech zabývajících se poloprůhlednou fotovoltaikou, pokročilými zasklívacími systémy a solárními koncentrátory pro integraci FV budov. V roce 2017 nastoupil do UCEEB-CVUT v Praze jako postdoktorský pracovník působící v oblasti využití sluneční energie ve zastavěném prostředí.