Administrativní centrum Fenix dokončilo dvouletý provoz s monitoringem budovy a pokračuje ve spolupráci s ČVUT UCEEB

Aktualita, 21.08.2018

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT dlouhodobě spolupracuje se společností Fenix Group a.s. na konceptu chytrého řízení energetiky v budovách. Fenix Office Centrum v Jeseníku je pilotním projektem, kde ČVUT UCEEB zajišťuje dálkový monitoring kvality vnitřního prostředí a řízení energetického hospodářství. Letos administrativní budovu čeká pár technických vylepšení.

Odborníci z ČVUT UCEEB v červenci 2018, po dvou letech, dokončili monitoring administrativního centra Fenix, při kterém testovali různé provozní režimy bateriového úložiště. Kromě toho ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a.s. proběhlo dvoutýdenní měření a testování kvality sítě a možnosti podpory distribuční sítě ze strany provozovatele objektu.
Specialisté na hybridní energetické systémy z oddělení Monitoring a řízení inteligentních budov zajistili programování celého testování. Řídící algoritmus byl založen na predikci osvitu díky službě PVForecast a odhadu elektrické spotřeby v budově. Byl měněn každé dva dny, aby se mohly odzkoušet různé koncepty užití budovy s téměř nulovou spotřebou jako aktivního prvku sítě. Získané výsledky tohoto měření budou prezentovány na odborných konferencích a workshopech a dále poslouží zúčastněným stranám pro rozvoj v oblastech chytré energetiky.

V současnosti se ve výrobním areálu Fenix Group staví velké bateriové úložiště pro zajištění bezvýpadkové dodávky energie a snížení energetických odběrových maxim. V této části projektu bude ČVUT UCEEB zajišťovat dlouhodobý monitoring a konzultace při testování integrace velkého úložiště do průmyslové výroby.

Letos v září naši odborníci nainstalují na administrativní budovu Fenix speciální kameru pro snímkování oblohy tzv. skyscanner. Toto zařízení bude posílat snímky na ČVUT servery pro automatické zpracovávání obrazu za účelem predikce pohybů mraků a klasifikace postupu slunečního záření. Analýza pak poslouží pro zpřesnění krátkodobé předpovědi intenzity slunečního záření pro fotovoltaický systém. Jde o ojedinělou službu v rámci chytré energetiky, na kterou ČVUT UCEEB dlouhodobě cílí. Měla by sloužit pro optimální řízení bateriových úložišť s fotovoltaickým systémem a zajistit pro spotřebitele cenově dostupnou energii z obnovitelných zdrojů.