Akustický komfort neodmyslitelně patří ke zdravému bydlení

Aktualita, 28.11.2019

Hluk a vibrace z okolního prostředí mohou negativně ovlivňovat zdraví uživatelů bytových domů. Mezi nejrušivější patří kročejový zvuk, který vzniká chůzí a skákáním po podlahách sousedních bytů, společných chodeb, po schodištích apod. Developerská společnost JRD se proto rozhodla ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT optimalizovat skladby několika běžně používaných podlah a laboratorními zkouškami ověřit jejich akustické vlastnosti.

Stavební prvky a části bytových domů musí být navrhovány a prováděny tak, aby omezovaly přenos kročejového zvuku do obytných místností přinejmenším na úroveň danou normovými hodnotami.  Zkušenosti z praxe však ukazují, že i v takových případech se objevují stížnosti na hluk, který se projevuje charakteristickým „duněním“ podlahy. Výzkum byl proto zaměřen na zlepšení kročejové neprůzvučnosti právě v této kmitočtové oblasti, kde navíc běžné plovoucí podlahy bývají nejméně účinné.

Skladby zkoušených podlah byly navrženy ve spolupráci se společnostmi Cemex a Saint-Gobain Construction Products CZ, divize ISOVER. Ty dodávají lité vyrovnávací vrstvy z pěnového betonu a roznášecí vrstvy podlah z anhydritu, resp. zvukově izolační podložky na bázi minerálních vláken a elastifikovaného polystyrenu.

Laboratorními zkouškami Akustické laboratoře ČVUT UCEEB bylo prokázáno, že všechny skladby podlah jsou z hlediska snižování přenosu kročejového zvuku účinné a mohou být používány na stavbách pro zajištění plnění normových požadavků. U některých skladeb bylo dosaženo též významného zlepšení kročejové neprůzvučnosti v oblasti nízkých kmitočtů, což je důležité pro subjektivní hodnocení zvukové izolace.

Developer JRD, který je partnerem a členem vědecké rady ČVUT UCEEB, se chystá využít výsledků výzkumu a zařadit nejlepší z otestovaných podlahových skladeb do základního standardu svých energeticky úsporných projektů, aby tak ještě zvýšil akustický komfort jejich uživatelů.

Více informací si můžete přečíst zde.