Antonín Lupíšek je v představenstvu CZGBC

Aktualita, 10.12.2021

Ředitel pro vědu a výzkum ČVUT UCEEB Antonín Lupíšek byl na výroční členské schůzi České rady pro šetrné budovy zvolen za člena jejího představenstva.

Česká rada pro šetrné budovy, známá také pod zkratkou CZGBC – z anglického Czech Green Building Council, sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky. Společně usilují o stavebnictví podporující novou výstavbu i renovace na základě principů udržitelnosti. V České republice Rada působí od roku 2009 a všechny její aktivity směřují k naplnění tzv. Vize Nula, tedy stavu, kdy budovy v celém jejich životním cyklu nebudou zatěžovat životní prostředí.