Barevné „ultralighty“? Odborníci z ČVUT UCEEB tomu dávají zelenou

Aktualita, 24.07.2018

Ultralight neboli ultralehké letadlo se vyznačuje především tím, že je určeno pouze pro dvě osoby a drtivá většina těchto strojů se vyrábí v bílé barvě. Stále více zákazníků těchto letadel si však přeje jejich barevné provedení, technicky to ale není tak snadno proveditelné.

Bílá barva je dána zejména bezpečností, kdy je snaha nezatěžovat teplotně konstrukci „ultralightů“. Teplotní přetížení konstrukce může hrozit zejména při čekání na vzlet při jasném slunečném bezvětrném počasí. Při vlastním letu a pojíždění je dostatečně ochlazován proudícím vzduchem.

Barevné provedení těchto letadel ale vyžaduje od konstruktérů znalost maximálních dosahovaných teplot na konstrukci v závislosti na barvě. Proto jsme v rámci analýzy „Měření teplotního zatížení a emisivity kompozitních sendvičových konstrukcí vystavených slunečnímu záření v závislosti na povrchových barevných úpravách“ vystavily několik barevných variant konstrukcí vůči slunečnímu záření v solárním simulátoru. Sledovali jsme tak rychlost ohřevu povrchových konstrukcí a jejich maximální teploty.

Naše práce pokračovala tím, že se v solárním simulátoru vystavil umělému slunečnímu záření trup ultraligtu s jedním křídlem a teplotní čidla se rozmístila na kritických místech konstrukce. Následně jsme opět sledovali náběh teplot po oslunění v jednotlivých místech.

Při našem bádání jsme sledovali především trup ultralightu bílé barvy. Po korelaci výsledku, které jsme získali z předchozího výzkumu na barevných panelech, je dnes možné vyhodnotit maximální teploty i pro další barvy. Díky tomu tak můžeme přizpůsobit technologii výroby ultralightů tak, aby odolaly vyšším teplotám při jiném než bílém provedení.