Budeme se podílet na mezinárodním projektu DoRES

Aktualita, 04.01.2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT uspělo v mezinárodní výzvě EnerDigit Call 2020, která je zaměřená na podporu výzkumu v oblasti digitalizace energetických systémů a sítí. V jejím rámci bude partnerem projektu DoRES (Deployment of Smart Renewable Energy Communities).

Cílem projektu DoRES je podpora přechodu na zelenou energii prostřednictvím širšího zavádění informačních a komunikačních technologií (ICT) a digitalizace systémů obnovitelných zdrojů energie (OZE) pro lepší kontrolu a přerozdělování energetických toků v rámci komunit budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Hlavními zúčastněnými stranami budou experti z oblasti OZE, developeři a spotřebitelé. Koordinátorem projektu, který poběží od března 2022 do února 2025, je Riga Technical University, dalším partnerem je Tallinn University of Technology.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR (TA ČR) z programu Théta v rámci sítě Smart Energy Systems Era-NET, výzvy EnerDigit Call 2020.