Budova ČVUT UCEEB je součástí výstavy udržitelné architektury

Aktualita, 11.08.2020

Buštěhradské sídlo Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT zastává významnou pozici mezi realizacemi prezentovanými na výstavě s názvem Estetika udržitelné architektury, kterou si mohou prohlédnout návštěvníci pražské galerie Jaroslava Fragnera až do 22. září 2020.

Výstava i stejnojmenná doprovodná publikace prezentují na šedesát příkladů české a zahraniční architektury s ekologickým zaměřením. V několika kategoriích demonstrují různé pozice, které ukazují možnou komplexitu přístupu k tomuto tématu: od urbanistických strategií přes tvorbu krajiny a veřejného prostoru, hromadné či soukromé bydlení, komerční nebo společenské stavby až po konverze nevyužitých budov a novou zástavbu tzv. brownfieldů, jež je významným nástrojem, jak efektivně omezovat zabírání volné krajiny.

Z českých realizací můžeme zmínit Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání od Petra Hájka nebo novou budovu centrály ČSOB v Radlicích od Marka a Štěpána Chalupových. V třicítce zahraničních příkladů figuruje například Kulturní čtvrť Helsingor (BIG, AART Architects) nebo vídeňský ukázkový příklad Jezerního města Aspern (AllesWirdGut, Querkraft a další).

Mezi českými příklady zastává významnou pozici Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, v němž vede Laboratoř stavební tepelné techniky Jan Tywoniak, který k tématu výstavy dodává: „Vyspělejší řešení zpravidla vyžadují větší preciznost ve všech etapách přípravy a realizace stavby. Omezení obvykle akceptované nekvality může být interpretováno jako nezbytné zvýšení nákladů. To bývá nekorektně připisováno právě snaze dosáhnout pasivního standardu, integrovat ve značné míře systémy pracující s obnovitelnými energiemi…“

Více detailů o výstavě si můžete přečíst na jejím webu nebo portálu ESTAV.cz.