Cérka mění bývalý důl na místo k životu

Aktualita, 19.09.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na konceptu revitalizace areálu nevyužívaného dolu Frenštát v Trojanovicích, který se promění na místo pro podnikání, bydlení i zábavu. 

Důl Frenštát vznikl v Beskydech v 80. letech minulého století. Během několika příštích roků by měl být zlikvidován v rámci projektu Cérka, který v sobě kombinuje celou řadu témat od architektury, urbanismu přes podporu podnikání a inovací, bydlení, cestovní ruch a volnočasové aktivity až po moderní energetiku, odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku. Za ČVUT UCEEB se do jeho realizace zapojila výzkumná oddělení Architektura a životní prostředí, Energetické systémy budov a Monitoring a řízení inteligentních budov.

Zpracovali jsme návrhy energetické koncepce a zásad udržitelné výstavby obsahující jak zásady udržitelného urbanismu a způsobu návrhu energeticky pokročilých čtvrtí (energeticky plusové, emisně neutrální), tak konkrétní opatření v oblasti urbanismu, modrozelené infrastruktury, výstavby budov a nasazení obnovitelných zdrojů energie v souvislosti s revitalizací daného brownfieldu.

Na základě urbanistické studie jsme definovali potřebné výkony a potřeby energií pro zásobování budov ve dvou variantách pro NZEB II (budovy v kategorii A) a pasivní výstavbu (podmínky OPŽP). Zvažovali jsme dva druhy centrálních zdrojů tepla s více než 80% podílem obnovitelných zdrojů energie, a to tepelné čerpadlo země-voda v kombinaci s fotovoltaickým zdrojem energie a velkoplošnou solární tepelnou soustavu v kombinaci s kotlem na biomasu a malou kogenerační jednotkou na bázi ORC. Rámcově jsme vyčíslili související investiční a provozní náklady pro zásobování energií.

Foto: Petr Šigut