Certifikace SBToolCZ pomůže obcím a krajům k dotacím na přípravu projektů bytových domů

Aktualita, 5. 12. 2023
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo výzvu na finanční podporu přípravy projektů výstavby či rekonstrukce bytových domů v souladu s cíli EU. Kvalita žádostí o dotace bude hodnocena mimo jiné pomocí metodiky pro posuzování udržitelnosti budov SBToolCZ, na jejímž vývoji se podílelo také ČVUT UCEEB.

Cílem aktuální výzvy určené veřejnému sektoru – hlavně obcím a krajům – je podpořit přípravu projektové dokumentace na výstavbu či rekonstrukci bytových domů od architektonické soutěže až do fáze vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Kvalita projektů žádajících o podporu bude posuzována také prostřednictvím metodiky hodnocení komplexní kvality budov SBToolCZ

Minimálním požadavkem pro získání dotace je dosažení bronzového certifikátu SBToolCZ. V případě udělení stříbrného certifikátu získá hodnocený projekt vysoké bodové zvýhodnění. Podporu získají také projekty, které počítají s inovativními finančními nástroji. Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Podpořené stavby mohou zahrnovat i nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze pětinu z celkové podlahové plochy. Žádosti o dotace je možné podávat až do 30. dubna 2024.