Chystáme se na veletrh chytrých řešení pro města a obce

Aktualita, 22. 3. 2024
Na začátku června 2024 proběhne v Brně mezinárodní veletrh a konference URBIS The Smart Cities Meetup. Důležitou součástí programu budou panelové diskuze, přednášky, prezentace domácích i zahraničních projektů a sdílení dobré praxe. ČVUT UCEEB organizuje hned několik akcí v rámci doprovodného programu, na nichž představí projekty zaměřené na klimatickou neutralitu měst a Nový evropský Bauhaus.

Letošní URBIS přinese modernější pojetí s exkluzivním konferenčním programem, který bude přinejmenším stejně důležitý jako výstava. Hlavními tématy budou energie a klima, efektivní veřejná správa a mobilita budoucnosti. V rámci naší účasti připravujeme několik akcí zaměřených zejména na zástupce měst, výzkumných a technologických organizací, energetiky, územní plánovače a manažery.

Během tematického semináře představíme aplikovaný výzkum zaměřený na inovace v městském prostředí prováděný od roku 2013 uskupením EERA JPSC, jež spojuje přední evropské univerzity a technologické instituty. V rámci workshopu s názvem Odemykání městského potenciálu seznámíme účastníky s nástroji pro přípravu územního rozvoje v souladu s principy Nového evropského Bauhausu, které vzešly z projektů CrAFt a NEB STAR.

Dále představíme dosavadní výsledky mezinárodního projektu SPARCS, které přispívají ke vzniku energeticky plusových čtvrtí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny. Poprvé v České republice proběhne také výstava technologií testovaných partnery z Lipska a Espoo. V neposlední řadě plánujeme premiérové promítání vzdělávacího e-learningového kurzu o energeticky plusových čtvrtích, jehož produkci jsme zajišťovali. Tématu klimatické neutrality se bude týkat také setkání pracovní skupiny projektu Scalable Cities, která pomáhá zmapovat energetické komunity napříč Evropou.