Chytrá Praha s ČVUT UCEEB

Aktualita, 09.10.2018

Praha patří mezi světové metropole, které zavádějí technologické inovace k vybudování chytrých měst neboli Smart city. K rozvoji chytrých technologií v Česku přispívá i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT. Jednotlivým městským částem pomáhá vypracovávat návrh technologických a organizačních inovací pro domácí péči o seniory, nebo spolupracuje na projektech Smart City v oblasti energetiky.

Fenomén Smart City bezpochyby ovlivňuje rozvoj měst. Cílem tohoto konceptu je integrované využití současných pokročilých technologií, které by obyvatelům měly přinést větší komfort, bezpečnost a celkově vytvářet lepší životní prostředí ve městech. ČVUT UCEEB spolupracuje na konceptu chytrých měst jak s městskými částmi, tak i s Magistrátem hlavního města Prahy. Na úrovni městských částí Centrum vytváří a rozpracovává projekty pro Prahu 2, Prahu 3 a Prahu 7.  Pražskému magistrátu pomáhá rozvíjet projekty Smart Prague v oblasti energetiky a kvality budov.

Jako první už v roce 2015 ČVUT UCEEB vypracovalo projekt pro Prahu 3, kde se odborný tým zaměřil nejen na technologické inovace, ale i na organizační změny v řízení rozvoje městské části. Pro Prahu 3 Centrum vytvořilo přehled kritérií, které byly podpořeny dotazníkovým šetřením týmu sociologů. Mezi řešená témata patřila například parkování, energetická spotřeba budov nebo zelené střechy. Zastupitelé si z navrhovaných variant řešení mohli zvolit ty nejvhodnější pro realizaci vlastních projektů.
Vypracovaná koncepce Smart City pro Prahu 3 v loňském roce vyhrála v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost v kategorii Model Smart City a kromě toho posloužila jako inspirace pro vznik dalších specializovaných koncepcí městských částí Prahy 2 a Prahy 7.

V současnosti ČVUT UCEEB spolupracuje s Prahou 2 na projektech Smart City v oblasti zavádění energetického managementu. Prioritou pro tuto městskou část byly inovativní technologie a energetické úspory. Odborníci Centra nejprve provedli mapování městské části Praha 2, aby získali přehled o energetických zdrojích budov v dané lokalitě a vytipovali zájmové objekty, na kterých by mohla být koncepce Smart City realizována. Z toho vznikl projekt pod názvem „Inteligentní úřad městské části“, ten se nyní nachází ve fázi přípravy.
V koncepci Smart City městské části Prahy 7 a ČVUT UCEEB společně s IPR Praha, vypracovali návrh technologického a organizačního řešení pro domácí péči o seniory. Odborníci navrhli platformu ICT, „e-tržiště“, kde poskytovatelé sociálních služeb mohou sdílet informace.

U každého z uvedených projektů Centrum vyhodnotilo místní potenciál pro zavedení konceptu Smart City a nabídlo odborné řešení zadaných priorit pro jednotlivé městské části Prahy.