ČVUT UCEEB bude prezentovat na semináři Ministerstva pro místní rozvoj

Aktualita, 09.02.2022

Nejúspěšnější projekt Interreg Europe v ČR RESINDUSTRY bude prezentován na semináři Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který se uskuteční 10. 2. 2022 od 10:00 do 12:30 přes platformu Webex.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Sekretariátem programu Interreg Europe bude ve čtvrtek 10. 2. 2022 organizovat online seminář zaměřený na program meziregionální spolupráce Interreg Europe. Na semináři bude představena podoba programu Interreg Europe pro období 2021 – 2027. Výzva pro nové programové období by měla být vyhlášena v dubnu letošního roku. Více informací o připravovaných výzvách naleznete zde.

V rámci semináře budou představeny klíčové body tohoto programu, podporované aktivity, tematická zaměření, oprávnění žadatelé, spolufinancování a harmonogram vyhlášení první výzvy.

Na semináři vystoupí Michal Tobiáš jako zástupce ČVUT UCEEB a člen řešitelského týmu projektu Interreg Europe RESINDUSTRY, který byl vybrán jako nejúspěšnější projekt v programovém období 2014-2020. Účastníkům semináře představí konkrétní zkušenosti s programem Interreg Europe a budováním konsorcia projektu.

Online info seminář se uskuteční dne 10. 2. 2022 od 10:00 do cca 12:30 přes platformu Webex. Registrovat se můžete zde.