Děkujeme za zpětnou vazbu k našim metodikám

Aktualita, 06.01.2022

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vydalo v roce 2021 dvě metodiky určené hlavně představitelům státní správy a obecní samosprávy jako průvodci plánováním veřejných prostranství a opatření pro hospodaření s vodou ve městech. Obě publikace byly většinou svých uživatelů, kteří poskytli zpětnou vazbu, hodnoceny jako srozumitelné a přínosné.

Metodiky celkem dosáhly k dnešnímu dni více než 4 100 stažení (Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí přes 1 500 a Voda ve městě 2 600). O zpětnou vazbu byli v říjnu loňského roku požádáni všichni, kteří si některou z nich stáhli do konce srpna 2021.

Formulář se žádostí o zpětnou vazbu k Metodice plánování veřejných prostranství malých obcí  byl rozeslán na 1 462 emailových adres a odpovědělo na něj 78 lidí z České republiky i Slovenska. Nejčastěji ho vyplnili zástupci skupin, kterým byla metodika primárně směřována, tzn. představitelé obecní samosprávy a státní správy (více než 50 % respondentů). Další významnou skupinou, která k metodice poskytla zpětnou vazbu, jsou architekti či projektanti (více než 25 %).

Z hlediska srozumitelnosti byla metodika na sedmibodové škále (1 – není srozumitelná, 7 – je srozumitelná) 65 respondenty hodnocena v průměru číslem 5,97. V grafu níže je uveden rozpad jednotlivých odpovědí, přičemž tři čtvrtiny respondentů uvedlo hodnocení mezi hodnotami 6-7.Respondenti metodiku dále hodnotili z hlediska přínosu pro jejich profesi. 65 respondenty byla metodika na sedmibodové škále (1 – není přínosná, 7 – je přínosná) v průměru hodnocena číslem 5,68. V grafu níže je uveden rozpad jednotlivých odpovědí, přičemž dvě třetiny respondentů odpovědělo jednou z možností 6-7.


 

Formulář se žádostí o zpětnou vazbu k metodice Voda ve městě  byl rozeslán na 2 059 emailových adres a vyplnilo ho 96 lidí z České republiky i Slovenska. Mezi osobami, které poskytly zpětnou vazbu, byla nejpočetněji zastoupena skupina projektantů a architektů (45 %), dále zástupci státní správy (22 %) a obecní samosprávy (20 %).

Naprostá většina (94 %) označila metodiku za spíše srozumitelnou (hodnoty 1-3 na sedmibodové škále).

Většina respondentů (91 %) označila metodiku za spíše přínosnou (hodnoty 1-3 na sedmibodové škále).


 

Velice děkujeme také za slovní zpětnou vazbu, díky níž víme, jaké části Vody ve městě jsou pro Vás nejpřínosnější, co byste si přáli více rozpracovat do budoucna, i to, co si o této metodice myslíte.

 

Na závěr uvádíme několik citací:

„Metodiky tohoto typu jsou vždy přínosné, něco se dozvíte o oblastech, kterým se 100% nevěnujete. Za mou osobu super.“ (Voda ve městě – Státní správa)

„Díky. Taky budeme potřebovat metodiku stromy ve městě.“ (Voda ve městě – Samospráva)

„Metodika je naprosto vyčerpávající a měla by ležet na každém stole kompetentních osob obecních a městských úřadů. Díky za tento další počin k osvětě! Avšak dle mých zkušeností právě množství obsahu a textu může zástupce samospráv odradit, aby se jí podrobněji věnovali. Doporučovala bych ji podstatně zestručnit, udělat pouze poutavou infobrožuru, která je přehledná a definuje jednoduché strukturované kroky tohoto plánovacího procesu a v závěru pak poukáže na doplňující takto obsáhlý dokument.“ (Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí)