Dobře navržené domy se v létě nepřehřívají

Aktualita, 14.09.2022

V našich klimatických podmínkách zatím není přehřívání bytových domů ústředním tématem veřejné debaty, která se kvůli prudkému zvyšování cen energií i nadále točí hlavně kolem úspor tepla v zimě. Přesto stále častější letní vedra směřují pozornost veřejnosti také k hledání způsobů, jak zvyšovat odolnost budov proti teplotním extrémům i dalším jevům, jako jsou například přívalové srážky nebo naopak zvýšená prašnost v obdobích sucha.

Ideální dům by měl být schopen odolat náhlým šokům, reagovat na ně, nebo se jim přizpůsobit tak, aby funkce poskytované jeho obyvatelům nebyly narušeny. V této souvislosti se hovoří o resilienci budov, která je chápána jako souhrnný pojem pro jejich odolnost, soběstačnost, robustnost a trvanlivost.

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností RD Rýmařov vyvinulo v rámci projektu RESBy Metodiku pro hodnocení bytových domů z pohledu resilience, mitigace klimatických změn a adaptace na klimatické změny, která umožňuje posoudit kvalitu budov už ve fázi jejich návrhu. Sledovaných kritérií je celkem 20. Patří mezi ně například připravenost na letní vedra, záplavy a další extrémní projevy počasí nebo třeba vnější požár.

Metodika navazuje na certifikační nástroj SBToolCZ (Sustainable Building Tool CZ) pro posuzování kvality stávajících i nově navrhovaných budov podle principů udržitelné výstavby, který byl uveden do provozu v červnu 2010.