Dokončili jsme projekt FINERPOL

Aktualita, 06.04.2020

Posledním březnovým dnem skončila realizace mezinárodního projektu FINERPOL zaměřeného na finanční nástroje pro energetické renovace budov. Z České republiky se ho spolu s ČVUT UCEEB účastnilo také hlavní město Praha.

Cílem projektu bylo najít úspěšné příklady z jiných evropských regionů, podělit se o ně se zainteresovanými stranami v tuzemsku a ukázat jim varianty, jak vedle klasických dotací rozšířit nabídku financování renovací vedoucích ke snižování energetické náročnosti budov.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do programu Zateplování, který je učen na energetickou modernizaci bytových domů v České republice s výjimkou hlavního města Prahy. Vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů mohou požádat o bezúročný úvěr, jenž mohou v případě dosažení alespoň 20% úspor spotřeby energie oproti stavu před modernizací zkombinovat s dotací z programu IROP. Program Zateplování administruje Státní fond rozvoje bydlení, zájemcům nabízí i bezplatnou odbornou pomoc a konzultace.

Hlavní město Praha ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou spustilo nový program INFIN, financovaný z ESI fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který nabízí malým a středním podnikatelům finanční nástroj v podobě bezúročného úvěru na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy.

Výstupy projektu včetně interaktivní mapy s příklady dobré praxe FINERMAP najdete na webu: https://www.interregeurope.eu/finerpol/