Dům našeho týmu ze soutěže Solar Decathlon Europe bude součástí výzkumu a vzdělávání

Aktualita, 11.11.2022
V červnu proběhlo v německém Wuppertalu finále mezinárodní studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22. Mezi 16 postavenými domy týmů z Evropy a Asie byl také dům týmu FIRSTLIFE z ČVUT,   který pod vedením profesora Tywoniaka reprezentoval ukázku nástavby pro studentské koleje Větrník v Praze. Český tým z tohoto velmi náročného prestižního klání přivezl 3. místo v kategorii Comfort. Projekt ČVUT je jedním z osmi domů, které v Německu zůstávají po dobu dalších nejméně tří let v rámci právě započaté navazující výzkumné etapy.

V září pobývali techničtí pracovníci ČVUT UCEEB opět ve Wuppertalu, aby připravili soutěžní objekt na dlouhodobý provoz, který ho čeká v rámci navazující etapy, oficiálně zahájené v říjnu. Osm ze soutěžních domů, mezi nimiž je i český FIRSTLIFE, bylo předáno univerzitě ve Wuppertalu (Bergische Universität Wuppertal) zastoupené profesorem Karstenem Vossem do právě vznikající tzv. Living Lab NRW. 

V rámci Living Lab bude tamější univerzita koordinovat po dobu následujících nejméně tří let společné výzkumné aktivity s předpokladem jejich prodloužení o další dva roky. V této souvislosti vypsala spolková země Severní Porýní-Vestfálsko pět míst pro doktorandy, kteří se budou výzkumu věnovat. Výzkumní pracovníci z Fakulty stavební ČVUT a UCEEB předpokládají spolupráci při monitorování provozu objektu a celkovém vyhodnocení. Možné je i zapojení partnerů projektu, např. v rámci využití dat pro ověření funkčnosti jejich produktů. Po dobu trvání Living Lab budou soutěžní objekty ve vybraných termínech také přístupné veřejnosti v rámci propagace principů udržitelné výstavby.

Realizaci projektu FIRSTLIFE podpořili pořadatelé soutěže, ČVUT a řada komerčních partnerů projektu.

Související aktuality: