Energeticky plusové čtvrti budou i v Praze

Aktualita, 23.02.2023
Zástupci ČVUT UCEEB, pražského magistrátu a městských firem se společně zúčastnili oficiálního zahájení mezinárodního projektu ASCEND (Accelerating poSitive ENergy Districts), který se zaměřuje na budování energeticky plusových čtvrtí v Evropě. Je to vůbec poprvé, co Praha bude v některé ze svých částí systematicky usilovat o dosažení plusové bilance.

Nabité konsorcium měst zahrnuje vedle Prahy především Lyon a Mnichov, a dále města Alba Iulia, Stockholm, Charleroi, Porto a Budapešť. První dvě uvedená města představují vzory pro partnery, čímž se ASCEND svojí strukturou podobá svému sesterskému projektu SPARCS, který ČVUT UCEEB realizuje už čtvrtým rokem společně s městem Kladnem.

Praha buduje v Dolních Počernicích novou čtvrť pro dva až čtyři tisíce obyvatel. ASCEND odpoví na otázku, jak by tato čtvrť měla být vyřešena po stránce práce s energií, ale i zpracování dat, která lze o jejím fungování sbírat. Pražské konsorcium zastupuje Operátor ICT a.s., Pražská developerská společnost a ČVUT UCEEB, kterému připadl klíčový úkol: sestavit podrobný energetický plán a prověřit návaznost na aktivity v oblasti energetických komunit, jež realizuje Pražské společenství obnovitelné energie.

Přínosem pro Prahu je také to, že může přímo konzultovat se zahraničními partnery jejich postup v obdobných projektech. Na straně Lyonu například městská společnost SPL Lyon Confluence, která je také koordinátorem celého projektu ASCEND, investuje do postupné revitalizace centrálního území na soutoku řek Rhôna a Saôna, kde má bydlet necelých dvacet tisíc obyvatel. To se velmi podobá záměru Prahy postupně rozvinout oblast v okolí nádraží Bubny. Mnichov vedle toho nově připojuje existující zástavbu na centralizované zásobování teplem, přičemž přechází k biomase, coby hlavnímu zdroji vytápění v této části města.

V oblasti městských inovací jsme v únoru rozjeli také projekt GLocalFlex, který podrobněji představíme v některé z budoucích aktualit.