Geotermální zdroje tepla jsou efektivnější

Aktualita, 26. 4. 2024
Výzkumný tým Obnovitelné zdroje energie ČVUT UCEEB provedl na objednávku Ministerstva životního prostředí ČR porovnání efektivity zdrojů tepla na bázi geotermální energie s ostatními zdroji.
      

Jednotlivé zdroje tepla jsme porovnali z energetického, environmentálního i ekonomického hlediska prostřednictvím podrobného výpočtu s hodinovým krokem pro vytápění a přípravu teplé vody ve dvou variantách budov, a to v rodinných a bytových domech. Pro zdroje tepla, zejména s ohledem na tepelná čerpadla, jsme provedli rešerši technologické úrovně dostupné na současném českém trhu z pohledu jejich efektivity. Pro analýzu tepelných čerpadel jsme použili dvě hladiny efektivity (minimální a maximální). Zároveň jsme provedli rešerše dostupných teplotních podmínek nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelná čerpadla souvisejících s klimatickými podmínkami, pro které byly prováděny bilance hodinových výkonů pro vytápění.

Kromě výrazně nižší emisní náročnosti tepelných čerpadel země-voda oproti například plynovým kondenzačním kotlům se ukázala i jejich ekonomická efektivita, zejména v případě rodinných domů, a to i ve srovnání s tepelnými čerpadly vzduch-voda. Ekonomická efektivita vyplývá ze skutečnosti, že u zemních výměníků lze předpokládat výrazně delší životnost než u samotných tepelných čerpadel. Kromě toho mohou tepelná čerpadla země-voda výhodně sloužit nejen pro vytápění, ale i pro chlazení budov. Tepelná čerpadla země-voda se svislými geotermálními sondami mohou dosahovat téměř dvojnásobné efektivity ve vysokoteplotních systémech chlazení oproti tepelným čerpadlům vzduch-voda. V případě využití pasivního chlazení se jedná o efektivitu více než desetinásobnou.