Jak poznáme kvalitní úroveň budovy: SBToolCZ

Aktualita, 15.11.2018

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se zaměřuje na optimalizaci energetických úspor v budovách. U stávajících a nově navrhovaných projektů je nezbytné komplexní posouzení úrovně kvality stavby, a to v souladu s principy udržitelné výstavby. Metodika SBToolCZ (Sustainable Building Tool CZ) posuzuje a certifikuje vliv budovy na životní prostředí, její sociálně kulturní aspekty, funkční a technickou kvalitu, ekonomické aspekty, management a lokalitu umístění.

Certifikační nástroj SBToolCZ vznikl v roce 2011 a dělí se podle metodiky hodnocení pro čtyři typy budov: administrativní, bytové, školské a nejnovější metodiky certifikace pro základní a střední školy SBToolCZEDU.

Po vzniku SBToolCZ odborníci nejčastěji hodnotili bytové stavby. Přesto v současnosti se nejvíce certifikují školské a administrativní budovy. U metodiky SBToolCZ  je klíčovou výhodou lokalizace, která vychází z národní legislativy a plně respektuje podmínky českého stavebnictví. Umožňuje přesněji a objektivněji vyhodnocovat projekty z hlediska kritérií udržitelné výstavby a předpokládaného využívání stavby po dokončení. Výsledek tak reflektuje skutečnou kvalitu budovy.

Nejnovější a současně nejvíce využívanou metodikou je SBToolCZ EDU. Reaguje na potřeby a požadavky veřejného sektoru v oblasti rekonstrukce a výstavby škol. Zároveň je účinným nástrojem pro veřejné zakázky - upřednostňuje kvalitu před nízkou cenou.  

Letošní rok 2018 byl pro SBToolCZ velmi přínosný. Aktualizovala se metodika pro školské budovy na techniku pro mateřské školy a také se upravila metodika administrativních budov na rekonstrukce budov. Navíc odborníci dokončují IN-USE metodiku na hodnocení existujících staveb. Každá stavba díky tomu bude mít svůj certifikační průkaz, takže pro jejich rekonstrukce budou předem známé oblasti, na které je potřeba se zaměřit.

V budoucnu odborníci uplatní další metodiky SBToolCZ. Kromě toho rozšíří skupinu certifikovaných osob, povědomost o přínosech certifikace a to především mezi institucionální a soukromé investory.