Jsme v centru výzkumu energeticky plusových čtvrtí

Aktualita, 08. 08. 2023

Do Lisabonu se na sklonku června 2023 sjelo více než 100 evropských vědců a dalších účastníků na konferenci s názvem „Energie v zastavěném prostředí – klimaticky orientovaná řešení pro příští generace měst EU“. Také ČVUT UCEEB vyslalo do portugalské metropole svého zástupce, který společně s ostatními partnery sdílel bohaté zkušenosti se zřizováním energeticky plusových čtvrtí a rozvojem komunitní energetiky.

Konferenci společně uspořádali Portugalská národní laboratoř pro energetiku a geologii (LNEG), COST Action Positive Energy Districts (PED-EU-NET) a Společný program Smart Cities Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA JPSC). Za ČVUT UCEEB se akce zúčastnil koordinátor pro spolupráci s průmyslem a městy Michal Kuzmič, který zároveň koordinuje naši účast v mezinárodním projektu SPARCS a v rámci PED-EU-NET je vedoucím pracovní skupiny, jež má na starosti mapování, charakterizaci a učení energeticky plusových čtvrtí (PED). Klíčové pro naše aktivity v této oblasti je také úzké partnerství s Joint Programming Initiative Urban Europe, jež s cílem přispět k transformaci měst propojuje orgány veřejné správy, občanskou společnost, vědce, inovátory, podniky a průmysl. 

„Klíčovým úspěchem těchto lisabonských setkání pro mě bylo, že se nám podařilo dát dohromady širokou skupinu výzkumníků, podnikatelů a zástupců měst, kteří se spontánně zapojili do mnoha společných aktivit na doplňování databáze PED o nové případové studie a také se systematicky dělili o své vlastní příběhy, aby se z nich mohli poučit ostatní odborníci z praxe. PED potřebují takovéto čerstvé poznatky," komentoval dění na konferenci Michal Kuzmič.

Setkání se konalo ve spolupráci se Společným programem Smart Cities Evropské aliance pro energetický výzkum, která zahájila své nové aktivity v oblasti budov, čtvrtí a měst. ČVUT společně se SINTEF předsedá pracovní skupině s názvem "Chytré a obyvatelné čtvrti a komunity", která chce být aktivním výměnným fórem a vytvářet vysoce kvalitní aplikovaný výzkum, jenž se zabývá místními souvislostmi a praktickou realitou, a pomáhá tak překlenout propast mezi výzkumem a praxí.


EBE23_day_2_1.jpg