Mezinárodní konference CESB22 hledá partnery

Aktualita, 08.09.2021

Ve spolupráci s Fakultou stavební a Kloknerovým ústavem ČVUT připravujeme mezinárodní konferenci Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22), která se uskuteční 4. – 6. 7. 2022 na kampusu ČVUT v Praze.

Předchozí konference, pořádané pravidelně každé tři roky již od roku 2007, se staly tradičním místem setkávání odborníků ze světa zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. Jednání probíhá v anglickém jazyce. Na CESB19 před třemi lety do Prahy zavítalo celkem 243 účastníků ze 43 zemí světa. O významu této události svědčí i to, že příspěvky všech pěti předchozích ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science.

Tématy CESB22 budou například inovativní materiály a komponenty pro udržitelné budovy, integrace principů oběhového hospodářství, udržitelný rozvoj měst a mnoho dalších.

V současné době nabízíme možnost spolupráce a účasti na připravované konferenci. Ta je možná v několika úrovních: generální partner, hlavní partner nebo partner konference. Partneři získají širokou možnost propagace, loga budou uvedena ve všech konferenčních materiálech i na webové stránce konference. Je také možné účastnit se konference i výhradně jako vystavovatel nebo mediální partner. Úplné podmínky jednotlivých balíčků jsou přehledně uvedeny na webové stránce konference.

Předpokládáme, že v roce 2022 bude možné uspořádat konferenci s živou účastí. Stejně jako v minulých ročnících očekáváme účast několika set odborníků z celého světa. Pokud by to pandemická situace neumožnila, je připravena i hybridní a plně on-line varianta.

V případě zájmu o spolupráci na přípravě konference CESB22 prosím kontaktujte Martina Volfa na telefonním čísle +420 777 017 116 nebo e-mailu sponsors@cesb.cz