Místnosti je možné účinně desinfikovat ozónem

Aktualita, 08.03.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT experimentálně prověřilo účinnost desinfekce vnitřního prostředí budov ozónem pomocí generátoru Ozon Clean UP vyráběného společností Health-City a.s.

Desinfekce prostředí budov je dnes často diskutovaným tématem. Způsobů provedení je mnoho, ale otázkou zůstává jejich účinnost. Tým Kvality vnitřního prostředí ČVUT UCEEB experimentálně prověřil jeden z nich, a to desinfekci ozónem pomocí generátoru Ozon Clean UP.

Ve spolupráci s prodejcem, firmou Technofiber s.r.o. bylo analyzováno proudění vzduchu a rozložení koncentrace ozónu v prostředí. Proudění vzduchu bylo popsáno prostřednictvím částicové laserové anemometrie v bezprostředním okolí generátoru O3 a v testovací místnosti. Lokálním měřením ve vybraných bodech pak byla zaznamenána koncentrace O3.

Analýza proudění vzduchu potvrdila dostatečné rychlosti a tvar proudu vzduchu vhodné pro rozšíření O3 do celé místnosti. V okolí generátoru bylo dosaženo rychlostí proudění až 4,5 m/s, na podlaze pod generátorem okolo 0,65 m/s. Z toho vyplývá, že klesavý proud vzduchu s ozónem z generátoru se po kontaktu s podlahou rozdělí a podél ní pokračuje do ostatních částí místnosti. Přímý dosah proudu lze odhadnout na minimálně 4 m.

Měření koncentrace potvrdilo vhodnou distribuci ozónu z jednoho generátoru, kdy minimální koncentrace vhodná pro desinfekci (4 ppm) byla dosažena v celé místnosti velikosti 153 m3 i přes překážky proudění způsobené vybavením. Nejnižší koncentrace v místnosti byla naměřena 5,6 ppm v nejvzdálenějším bodě ve výšce 1 m. Přičemž v okolním prostoru této místnosti při kontrolním měření byly zjištěny bezpečné koncentrace.

Zajímavé bylo zjištění, že v nevětrané místnosti dochází k rozložení ozónu po hodině a čtyřiceti pěti minutách od vypnutí generátoru. Po této době se místnost stala bezpečnou pro opětovný pobyt lidí.