Nabízíme předpověď slunečního osvitu a produkce fotovoltaických elektráren

Aktualita, 15.04.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT nabízí provozovatelům fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť po celé České republice novou on-line službu předpovědi intenzity slunečního záření, která jim umožní maximalizovat místní využití solární energie.

Nabídka služeb ČVUT UCEEB se rozrostla o předpověď slunečního osvitu a z ní vycházející výpočet produkce energie ve fotovoltaických elektrárnách. Dokážeme určit intenzitu slunečního záření pro libovolný bod v České republice v hodinových intervalech až na pět dní dopředu. Pracujeme hned s několika různými zdroji satelitní predikce, což zaručuje robustnost a celkovou spolehlivost služby. Výsledky můžeme s pomocí kamerového snímače oblohy a přídavného senzoru osvitu dále zpřesňovat až na minutové intervaly.

Predikované hodnoty poskytujeme jako on-line službu vhodnou zejména pro řídicí systémy fotovoltaických elektráren a bateriových úložišť. Na základě naší předpovědi lze vypočítat množství energie vyrobené konkrétní fotovoltaickou elektrárnou a odvodit průběh její produkce v čase. Díky tomu může algoritmus inteligentního řízení bateriového úložiště zvolit vhodnou strategii hospodaření s energií a maximalizovat tak její využití.

Více o naší službě se můžete dozvědět na webu www.pvforecast.cz.