Nabízíme stanovení porozity a velikosti nanočástic podle akreditované metody

V rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vznikla nově akreditovaná laboratoř pro stanovení porozity nanovlákenných struktur a velikosti nanočástic.

V současnosti v tuzemsku neexistují akreditované metody využívající skenovací elektronovou mikroskopii pro přesné určení velikostí nanometrických objektů a charakterizaci nanostrukturních povrchů. Proto naše Laboratoř pokročilých biomateriálů vytvořila unikátní akreditovanou metodu, která je díky principům skenovací elektronové mikroskopie schopna stanovit povrchovou morfologii materiálů, jako je jejich porozita či velikosti struktur a objektů mikrometrických až nanometrických rozměrů.

Jednotlivé laboratoře uplatňují různé metody a postupy pro charakterizaci nanostruktur a velikosti objektů, což může vést k odlišným výsledkům. Naše laboratoř nabízí možnost stanovit povrchovou morfologii objektů akreditovanou metodou, čímž zaručuje správnost a porovnatelnost výsledků získaných vždy stejným předem definovaným postupem.

Elektronová mikroskopie je v současné době nepostradatelným nástrojem pro studium objektů, jejichž rozměry jsou pod rozlišovací schopností i těch nejmodernějších optických mikroskopů. Díky této metodě lze velmi přesně posoudit porozitu materiálů, jako jsou například textilie nebo materiály filtrů určené pro prostředky osobní ochrany, a/nebo stanovit velikosti nanočástic v produktech.

Znalost velikosti nanočástic v produktech je důležitá zejména v souvislosti s posuzováním jejich vlivu na zdraví člověka a životní prostředí, a tedy i z důvodu splnění platných českých a evropských předpisů, což se může týkat například kosmetických výrobků, biocidních přípravků a dalších. Kromě prokázání velikosti částic a jejich struktury s ohledem na platnou legislativu může naše laboratoř nezávisle ověřit velikostní strukturu částic různých materiálů.

V případě zájmu o spolupráci nebo více informací kontaktujte na emailu Radek.Divin@cvut.cz.