Nabízíme testování střešních izolací před instalací fotovoltaických panelů

Aktualita, 17. 08. 2023

Jestliže uvažujete o instalaci fotovoltaických panelů na svou plochou střechu, měli byste věnovat pozornost vlastnostem její tepelné izolace. Pokud by nebyla dostatečně tuhá a únosná, mohlo by dojít k jejím deformacím a následnému narušení hydroizolace spojenému se zatékáním vody do střechy. ČVUT UCEEB proto majitelům domů a projektantům nabízí laboratorní měření pevnosti tepelných izolantů, které jim poskytne ideální podklad pro správný návrh přitížení kotvicí konstrukce.

Pro ukotvení solárních panelů na ploché střechy se většinou používají trojúhelníkové kovové rámy, které se nejprve namontují na střechu a následně přitíží proti účinkům větru. Na plochých střechách se obvykle nachází tepelná izolace z expandovaného polystyrenu (EPS), která nemusí být dostatečně tuhá a únosná. Kovová konstrukce se pak po čase může zabořit do tepelné izolace a porušit jak asfaltovou, tak fóliovou hydroizolaci. Lehce tak může dojít k zatékání vody do střechy. 

Z odebraných vzorků umíme změřit odezvu tepelného izolantu – pevnost podle normy ČSN EN 826. Díky tomu poskytneme projektantovi ideální podklad pro správný návrh přitížení konstrukce. Pro konkrétní nabídku můžete kontaktovat Ing. Tomáše Vlacha, Ph.D. na e mailové adrese tomas.vlach@cvut.cz.