Nanovlákenné membrány Metamorph zachytí a zpracují oxid uhličitý

Aktualita, 5.12.2022
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se podílí na vývoji technologie pro záchyt a průmyslové využití CO2. Na projektu spolupracuje s Fakultou chemicko-inženýrskou Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Přírodovědeckou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) a soukromými společnostmi SINTEF a InoCure.

Emise oxidu uhličitého jsou považovány za jeden z nejvážnějších globálních problémů 21. století. Dosud však neexistuje efektivní technologie pro záchyt CO2 a jeho průmyslové využití. Cílem projektu METAMORPH je tvorba systémů pro záchyt oxidu uhličitého pomocí kombinace nanočástic a nanovláken, která umožní jak sorpci CO2 z průmyslových par, tak jeho proměnu na etanol nebo metanol s dalším využitím pro výrobu ekologických paliv nebo bioprodukci.

Klíčovou inovaci přinese vývoj účinnějšího procesu zachycování a využití uhlíku pomocí spojení materiálů pro sorpci CO2 s pokročilými fotochemickými katalyzátory v jednoduchých nanovlákenných membránách vytvořených procesem vysokokapacitního zvlákňování. Projekt propojuje experty na CO2 sorpční nanočástice (VŠCHT, UJEP) s odborníky na fotokatalýzu (SINTEF) a na výrobu nanovláken (UCEEB a InoCure).  

Projekt METAMORPH byl podpořen částkou 2 268 100 € Norskými fondy a Technologickou agenturou ČR v rámci Programu KAPPA.