Naučte se navrhovat fotovoltaické systémy s pomocí softwaru

Aktualita, 16. 06. 2023

Pokud chcete rozšířit okruh vašich znalostí a dovedností o další rychle rostoucí a perspektivní obor, můžete absolvovat jednodenní kurz navrhování FVE systémů vedený odborníky z výzkumného týmu Fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB. Nejbližší termín konání je 22. června.

Kurz navrhování pořádá Cech akumulace a fotovoltaiky společně s odborníky z ČVUT UCEEB a je vhodný nejen pro projektanty, ale i pro všechny, kdo se chtějí naučit navrhování fotovoltaických systémů umístěných na budovách, například na rodinných a bytových domech nebo provozovnách podnikatelů. 

Kurz zahrnuje problematiku správného návrhu zaměřenou zejména na oblasti regulované vyhláškami a zákony. Jedná se například o požadavky na projektovou dokumentaci nebo požární bezpečnost. Dále se účastníci kurzu seznámí se zásadami rozmisťování fotovoltaických modulů na střechách budov, a to včetně návrhu konstrukce a dimenzování vodičů i střídačů fotovoltaických systémů. Jednotlivé bloky jsou doplněny o tipy z praxe a ukázky výpočetních SW, které toto navrhování optimalizují.  

Kurz zohledňuje nedávné zjednodušení povolovacích procesů výstavby fotovoltaických elektráren do 50 kWp, kde již není potřeba stavební povolení ani projekt.

Další informace naleznete v podrobném programu kurzu spolu s volnými termíny a přihláškou.