Naučte se u nás navrhovat a montovat fotovoltaické systémy

Aktualita, 09.12.2022
Odborníci z výzkumného týmu Fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB zajišťují ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky (CAFT) školení pro montážní techniky a projektanty fotovoltaických systémů. Do konce letošního roku bude proškoleno více než 200 techniků, další zájemci se mohou hlásit na dosud volné termíny v lednu 2023.

Dvoudenní školení montážních techniků fotovoltaických systémů je určeno pro zájemce, kteří chtějí začít montovat fotovoltaické elektrárny. Jedná se o přípravu pro získání zkoušky profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů  (26-014-H), která je nezbytným předpokladem pro práci na fotovoltaických systémech podpořených dotacemi. 
Školení zahrnuje teoretickou i praktickou část. V teoretické představíme normy, postupy, známé i méně známé souvislosti v oblasti fotovoltaických systémů. V rámci praktické části ukazujeme základní postupy při krimpování konektorů, způsoby provedení střešních háků, diagnostiky a hledání poruch či uvádění střídače do provozu. Nedílnou součástí je přednáška o BOZP, a to včetně praktické ukázky jištění při práci ve výškách.
Podrobný program školení, volné termíny, organizační pokyny a závazné přihlášky  
 
Zájemci se mohou tak zúčastnit jednodenního kurzu navrhování fotovoltaických systémů s podporou softwaru, který je vhodný nejen pro projektanty, ale i pro vedoucí montážních skupin. Vysvětlíme v něm problematiku správného návrhu, zejména pak části, při kterých se často chybuje, jako je například jištění, záležitost ochrany před atmosférickým přepětím či vedení kabeláže. Ukážeme softwarové nástroje pro návrh a simulaci provozu fotovoltaických systémů, přičemž velká část kurzu je věnována softwaru PVSOL, který představíme podrobněji a účastníci si v něm sami zkusí vytvořit základní návrhy různých typů fotovoltaických systémů.
Podrobný program školení, volné termíny, organizační pokyny a závazné přihlášky