Navštívili jsme bavorskou Mekku obnovitelných zdrojů energie

Aktualita, 04. 07. 2023

V polovině června navštívily dvě desítky českých akademiků, energetiků a komunálních zastupitelů sdružených v Síti energetické účinnosti bavorský Hassfurt, který je vzorovým příkladem, jak zajistit kompletní energetickou spotřebu měst z obnovitelných zdrojů. Návštěva proběhla v rámci projektu Přeshraniční výměna zkušeností se snižováním energetické náročnosti podpořeného z programu EUKI, na němž se kromě ČVUT UCEEB podílí Asociace poskytovatelů energetických služeb a Centrum excelence pro kogeneraci při Východobavorské univerzitě Amberg-Weiden.

Po havárii v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě němečtí politici rozhodli o přechodu od jaderné energetiky k obnovitelným zdrojům energie (OZE). Hassfurt, třináctitisícové město s řadou škol a průmyslových podniků, se stal laboratoří, kde se energetická transformace tvoří a testuje v reálném čase. Základem je kombinace fotovoltaiky, větrných elektráren, bioplynové stanice, výroby vodíku z přebytečné energie z OZE a kogenerace. To vše zastřešuje moderní řídicí středisko, jehož úkolem je kromě stabilizace sítě, řízení výroby a distribuce energie také obchodování na denním a vnitrodenním trhu. Díky těmto opatřením Hassfurt získává z obnovitelných zdrojů dvouapůlnásobek své roční spotřeby energie.

Důraz na dekarbonizaci odráží i fakt, že veškerá nová bytová výstavba je vytápěna pomocí tepelných čerpadel, která již pouze dohřívají vodu předehřátou z fototermických kolektorů. Když nefouká vítr či nesvítí slunce, může město využít energie nahromaděné v bateriovém úložišti, případně vodík, který se přidává k zemnímu plynu. Německá potrubní síť už nyní dovoluje příměs až 10 % vodíku, jehož podíl v novější části potrubí mladší dvaceti let v budoucnu stoupne až na 30 %.  

České návštěvníky studijní cesty zajímalo, jak město postupovalo při prosazování těchto opatření.  „V Hassfurtu je kladen velký důraz na komunikaci s občany, každý takový projekt musí být přínosem pro komunitu. Každoročně město organizuje Dny hassfurtské energie, vydává čtvrtletník s informacemi o městské energetice,“ vysvětlil starosta města Rudi Eck. Místní se mohou do aktivit zapojit i finančně, např. na větrných elektrárnách se podílí 25 %. Výsledným efektem těchto snah je vysoké procento obyvatel, kteří využívají místní zelenou energií, jen 7 % odebírá energie od jiného dodavatele. Přispívá k tomu samozřejmě i fakt, že v Německu mohou být města vlastníky veškerých distribučních síti, nejsou tedy „připoutána“ k žádnému velkému hráči na poli distribuce a nejsou tak hned na startu v konkurenční nevýhodě. Významně pomáhá také sdružování měst v tzv. Sítích klimatické ochrany, kde členové diskutují o nových řešeních a konkrétních výsledcích. Důležité je i zapojení privátního sektoru. 

Šlo by podobný model zavést také u nás? Na tuto otázku měli přítomní zástupci několika českých měst rozdílné názory, ale shodli se na tom, že na podobné kroky zatím není většina občanů připravena. Přesto už i v České republice dochází k pozvolným změnám. V Aši zakládají městkou energetickou společnost. Díky zpracované energetické koncepci vědí, že pro ně bude výhodné zaměřit se na výrobu bioplynu, ale že velkým tématem bude v budoucnu také geotermální energie. Kladno je v otázce energetických úspor jedním z neprogresivnějších měst v ČR, Tábor je připraven do roku 2030 dosáhnout snížení emisí oxidu uhličitého o 40 % ve srovnání s rokem 2010.