Nový univerzální kotevní prvek je vhodný i pro pasivní domy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností PROPASIV s.r.o. vyvinulo kotevní prvek určený pro přerušení tepelného mostu v případě uchycení předsazených konstrukcí ke kontaktně zatepleným fasádním systémům. Řešení kotevního prvku umožňuje přenos zatížení (tlaku, tahu, ohybu) při úplném přerušení jeho kovové části, tedy i tepelného mostu. Toto inovativní řešení současně nabízí vysokou variabilitu v uchycení externí konstrukce ke kotevnímu prvku.

Na základě dílčích experimentů, které prokázaly dostatečnou únosnost jednotlivých komponent kotevního prvku, byly podány dva užitné vzory. Kotevní prvky byly v mechanických laboratořích ČVUT UCEEB testovány při statických zatěžovacích zkouškách.

Vyvinutý kotevní prvek poskytuje dostatečnou únosnost například pro kotvení pergol a jiných nosných konstrukcí. Systém kotvení je také možné aplikovat pro doplňkové nenosné prvky, např. venkovní nerezové komíny, stínící prvky, solární a fotovoltaické panely, tepelná čerpadla a jiná technologická zařízení budov. V rámci projektu byl sestaven analytický a numerický model, který byl validován a verifikován během provedených zkoušek.

Další část experimentální analýzy kotevního prvku byla zaměřena na ověření tepelně-technických vlastností kotevního bloku. Pro pokusná měření v klimatické komoře byl vytvořen vzorek stěny spolu s kotevním prvkem. Vypočtená a experimentálně potvrzená hodnota bodového činitele prostupu tepla kotevního prvku splňuje normou doporučené hodnoty pro použití v pasivních budovách.

Společnost PROPASIV s.r.o. nové kotevní prvky již nabízí pod firemním označením PROPASIV Block M a PROPASIV Block R.

Více detailů o průběhu a výsledcích zkoušek si můžete přečíst na odborném portálu TZB-info.cz v těchto článcích:

Výzkum probíhal za finanční podpory TAČR v rámci projektu TJ01000432 – Kotevní prvek s přerušením tepelného mostu umožňující variabilní aplikace.

LOGOLINK_ZETA_B.png

propasiv-ctv.jpg