Odborníci na udržitelnou výstavbu budov se sjeli do Prahy

Aktualita, 04.08.2022

Ve dnech 4. až 6. července 2022 v Praze proběhla mezinárodní vědecká konference Central Europe towards Sustainable Building 2022, kterou uspořádali Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Fakulta stavební a Kloknerův ústav ČVUT ve spolupráci s Českou společností pro udržitelnou výstavbu budov.

Central Europe towards Sustainable Building 2022 (CESB22) je součástí série konferencí pořádaných pod patronátem mezinárodních organizací iiSBE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. V našem hlavním městě se konala již po šesté a letos se jí zúčastnilo 150 vědců z 28 zemí světa, kteří kromě hlavního programu mohli absolvovat také komentované prohlídky vybraných budov včetně buštěhradského sídla ČVUT UCEEB a navštívit několik výstav zaměřených na oblast udržitelné výstavby.

Tématy přednesených příspěvků a diskusí byly inovativní technologie a systémy, nové materiály a komponenty pro udržitelné budovy, energeticky efektivní budovy a čtvrti, přizpůsobení návrhu, výstavby a provozu budov klimatickým cílům, integrace principů oběhového hospodářství do procesu navrhování budov a nástroje na podporu rozhodování a metody hodnocení pro udržitelné zastavěné prostředí. Účastníci rovněž diskutovali o dodatečném vybavení budov stávajícího stavebního fondu, udržitelné obnově kulturního a průmyslového dědictví, zlepšení odolnosti zastavěného prostředí a udržitelném rozvoji měst. 

Pražských konferencí CESB se od roku 2007 zúčastnilo celkem 1 088 odborníků zaměřených na problematiku udržitelné výstavby budov. O významu této mezinárodní akce svědčí i to, že příspěvky předchozích pěti ročníků jsou indexovány v databázích SCOPUS a Web of Science.

Více detailů o CESB22 naleznete zde.