Odborníci z ČVUT UCEEB monitorují mechanické namáhání mostu za pomocí speciálních senzorů

Aktualita, 28.08.2018

Nedávná tragédie v severoitalském Janově, způsobená zřícením dálničního mostu, zvedla vlnu otázek o bezpečnosti českých mostů. Na důležitosti tak nabývají jejich běžné prohlídky a monitoring nosné konstrukce v pravidelných intervalech a jejich včasné opravy. Touto problematikou se zabývají i odborníci z Laboratoře vláknové optiky v ČVUT UCEEB, kteří v současnosti provádí testování senzorů pro měření mechanického namáhání přímo zabudovaných do konstrukce mostu přes Moravskou Dyji.

V rámci silniční dopravní sítě, která od svého vzniku neustále prochází dalším rozvojem odrážejícím především zvyšující se intenzitu dopravy, jsou za nejdůležitější a nejsložitější konstrukce považovány mosty. Mostní konstrukce jsou zcela vystaveny působení environmentálních vlivů, a proto je důležité znát jejich aktuální technický stav. K tomu přispívá pravidelné sledování skutečného mechanického namáhání nosné konstrukce.

Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR je dnes na silnicích první třídy ve špatném stavu kolem 270 silničních mostů, z nichž šest je dokonce v havarijním stavu. Tyto stavby buď čekají na rekonstrukci, jsou rekonstruovány nebo projdou demolicí a nahradí je mosty nové. Konstrukce, na níž probíhá měření realizované ČVUT UCEEB ve spolupráci se společností Safibra, s.r.o., je náhradou původního kamenného mostu přes Moravskou Dyji na komunikaci druhé třídy před obcí Staré Hobzí v Jihočeském kraji.

Monitoring mostní konstrukce probíhá pomocí optovláknových FBG senzorů, které jsou integrovány přímo do nosných železobetonových prvků mostu. Díky tomu bylo možné sledovat chování konstrukce již v průběhu výstavby (zrání betonu, předpínání nosné konstrukce). Po dokončení stavby a uvedení mostu do provozu odborníci z Laboratoře vláknové optiky monitorují kromě mechanického namáhání kritických průřezů například i intenzitu dopravy nebo deformace konstrukce způsobené teplotními změnami.

Testovaná technologie dokáže zajistit dlouhodobé kontinuální měření mostní konstrukce a díky své odolnosti vůči elektromagnetickým jevům je využitelná i v nebezpečném prostředí. Umístění snímačů do nové mostní konstrukce již v průběhu její výstavby může do budoucna přispět k jednoduššímu zhodnocení jejího technického stavu, k odhalení případných konstrukčních vad nebo k diagnostice míry degradace jednotlivých prvků. Systém zároveň umožňuje v průběhu životnosti mostu sledovat míru jeho zatěžování a při vysokém zvýšení intenzity dopravy může varovat před případným přetížením.