Opět jsme otevřeli své dveře veřejnosti

Aktualita, 14.10.2021

Stejně jako v předchozích letech se Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zapojilo do akce Dny otevřených dveří slunečních elektráren, kterou organizovala Solární asociace v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Letos ČVUT UCEEB připravilo nejen obvyklé exkurze do svých laboratoří fotovoltaiky a bateriových systémů, ale nabídlo také možnost navštívit další zajímavá místa u svých partnerů, kde testuje nové trendy v oblasti užití solární energie.

V buštěhradských laboratořích ČVUT UCEEB se návštěvníci seznámili s praktickým průběhem měření účinnosti bateriového měniče a během komentované prohlídky centra viděli jednotlivé zdroje, které využíváme pro zásobování elektrickou energií – fotovoltaické moduly různých technologií, plynovou mikrokogenerační turbínu a bateriové úložiště.

Během exkurze ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. v Průhonicích (VÚKOZ) jsme představili první český agrolesnický fotovoltaický systém, který jsme společně s VÚKOZ navrhli a realizovali za účelem ověřování konceptu souběžného využívání zemědělských pozemků – zde orné půdy – pro pěstování konvenčních potravinových plodin s alejovými výsadbami dřevin a přímým využíváním sluneční energie fotovoltaikou. Systém je adaptivně polohovatelný, využívá rozličné fotovoltaické technologie a je vybaven detailním monitoringem. Výzkum je spolufinancován projektem OP VVV Centrum pokročilé fotovoltaiky a VÚKOZ.

Třetím stanovištěm, které s námi mohli návštěvníci navštívit, byl experimentální rodinný dům v Omicích u Brna. Zde jsme ve spolupráci s investorem a dodavateli technologií realizovali v rámci projektu Národního centra kompetence CAMEB RESOPT rodinný dům, který je využit k bydlení a umožňuje provádění výzkumu v rámci řízení energetického hospodářství a vnitřního prostředí. Je zde instalován fotovoltaický systém s baterií od dodavatele AERS, elektromobil, aktivní vzduchotechnika a elektrické vytápění kombinované s krbem. Většina místností je detailně monitorována (teplota, vlhkost, CO2). Systém řízení je založen na platformě ICOOL od společnosti ICT Expert a na vzdáleném řízení ČVUT UCEEB.