Osvětlení ve vysokoškolských učebnách

Aktualita, 20.12.2017

Přirozené denní světlo zajišťuje optimální světelné prostředí, které je nejvhodnějším světlem pro lidský organismus.

Využívání denního světla ve vzdělávacích institucích přispívá k vyšší výkonnosti studentů i učitelů, zvyšuje zrakový komfort i subjektivní hodnocení kvality prostředí a současně vede ke snížení spotřeby energie. Pro dobrou integraci denního světla v učebnách je však nutné pečlivé plánování již od počátku návrhu budovy.

Na našem semináři zazněla od přednášejícího analýza světelných podmínek ve vysokoškolských učebnách v odlišných geografických lokalitách - v Mexiku City a v Praze. Součástí této analýzy byl výzkum dopadu denního světa a umělého osvětlení na uživatele, objektivní měření a subjektivní hodnocení uživatelů.

A výsledek? Učebna v Mexiku City využívá 33 % denního světla, kdežto učebna v Praze využívá až 72% denního světla.

Za skvělou prezentaci děkujeme Carolině Tellez.