Otestovali jsme využití nanovláken při odhalování virů a bakterií.

Aktualita, 22.07.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyzkoušelo ve svých laboratořích možnosti využití nanovláken při detekci drobných cizorodých částic v plynu, jako jsou například viry nebo bakterie v lidském dechu. Testy proběhly na zakázku společnosti ProNanoTech, která získané poznatky využije pro vývoj nového produktu.

Projekt byl rozdělen do dvou částí. První z nich byla zaměřena na možnosti zachycení změny elektrických veličin (kapacity a odporu) nanovláken při jejich umělé úpravě cigaretovým kouřem. Měření ukázala, že různé vzorky mohou po svém napachování projevovat změnu elektrických charakteristik, a to zejména ve specifických frekvenčních rozsazích.  

V další části projektu byl kladen důraz na zachycení molekul, které způsobí okem patrnou změnu barvy vzorků připravených na bázi nylonových vláken s přídavkem barviva. Ty dle našich zjištění umožňují signalizovat a detekovat kyselé vzdušné i vodné prostředí tím, že dojde k jejich zmodrání.  

Připravené vzorky byly schopny opakovaně reverzibilně přecházet mezi svou barevnou a bezbarvou formou, a to na základě přítomnosti a koncentrace volných protonů H+ a kyselosti prostředí, v němž se nacházely. Analýza přítomnosti charakteristických molekul v nadlimitní koncentraci by měla umožnit jednoduchou, rychlou a levnou detekci částic, která má velký potenciál pro uplatnění v praxi. 

Společnost ProNanoTech realizovala tento projekt s podporou z programu Jihočeské podnikatelské vouchery, který vyhlásil Jihočeský vědecký park. 

[album/Products_Model_Product/571/optickazmenananovlakenvkyselemprostredi.png]
Popisek k fotografii: Fotografie vláken nylonu 6 s barvivem CVL připravených odstředivým zvlákňováním v prostředí (A) bez kyselých par, (B-E) s parami kyseliny metanové, (B) po dobu 3 vteřiny, (C) po dobu 5 vteřin, (D) po dobu 8 vteřin, (E) po dobu 12 vteřin, (F) 120 vteřin po odvětrání par kyseliny metanové.