Ověřili jsme projekt nové školy

Aktualita, 16.06.2022
V rámci přípravy projektové dokumentace nové základní školy Na Kocínce v pražských Dejvicích zpracovalo ČVUT UCEEB pro Městskou část Praha 6 simulační analýzu provozního chování školní budovy, která má být postavena v pasivním standardu.

Úvodní simulační analýza byla zpracována již ve fázi architektonické studie. Po upřesnění a optimalizaci návrhu pak byla na základě projektu pro stavební povolení vytvořena další analýza. Budova byla modelována za různých klimatických podmínek (chladný rok s extrémní zimou, teplý rok s extrémním létem) pro ověření funkčnosti navržených výkonů jednotlivých technologií – tepelných čerpadel země-voda, sálavých stropních panelů pro vytápění a chlazení, systémů větrání se zpětným získáváním tepla.

Podrobné nastavení profilu užívání budovy a simulace provozu tepelných čerpadel pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody v hodinovém časovém kroku umožnilo stanovit realistickou efektivitu provozu s topným faktorem 5,2 pro vytápění a 3,9 pro přípravu teplé vody. Škola tak dosáhne energetické třídy A i bez nutnosti využití fotovoltaického systému a její střecha může být plně využita jako zelená plocha. Budova v pasivním standardu zároveň může získat investiční podporu výstavby v Operačním programu Životní prostředí.