Partneři projektu RESINDUSTRY se sešli ve Španělsku

Aktualita, 25.09.2021

Zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Štěpánka Holečková a Michal Tobiáš se v rámci mezinárodního projektu „Policies for Renewable Energy Sources in Industry“ zúčastnili setkání partnerů projektu a zainteresovaných stran, které se konalo v malebném městě Badajoz nedaleko španělské hranice s Portugalskem.

Dvoudenní konference se uskutečnila pod vedením španělské energetické agentury AGENEX ve dnech 14. až 15. září 2021. Součástí programu byl mezinárodní workshop pro vytvoření tzv. Akčního plánu projektu RESINDUSTRY, jehož předmětem jsou regionální dotační výzvy (tzv. Policy Instrument), které byly představeny jednotlivými partnery. Cílem Akčního plánu je navrhnout v dotčených výzvách změny, které povedou ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v průmyslu.

Během druhého dne setkání proběhly studijní návštěvy ve firmách BA GLASS a Cave San José Winery, kde byly účastníkům představeny příklady využití obnovitelných zdrojů energie v průmyslu – střešní fotovoltaická elektrárna a výroba tepelné energie z biomasy.

První návštěva se uskutečnila ve firmě BA GLASS, která má na střechách své továrny instalováno více než 85 000 m2 fotovoltaických panelů, díky nimž dochází k úsporám emisí CO2 ve výši 5 000 tun ročně. Vyprodukovaná energie je využívána pro výrobu skleněných lahví, s nimiž se můžeme denně setkat, např. v podobě zelených lahví piva nebo v podobě světle modrých lahví minerálních vod.

Druhá studijní cesta vedla do rodinného vinařství Cave San José. Tento podnik využívá biomasu ze zbytků zpracovaných hroznů, které jsou spalovány v hlavním kotli o výkonu 1,8 kW. Kromě něj se ve firmě nachází také další typ obnovitelného zdroje energie, a to fotovoltaické panely o výkonu 100 kW pro vlastní spotřebu. Společnost Cave San José zpracovává více než 40 milionů kilogramů hroznů ročně.

Setkání v Badajozu znovu potvrdilo přínos mezinárodních projektů, a to zejména v oblasti výměny zkušeností a znalostí mezi partnery a zainteresovanými stranami. Výsledkem je také jasně stanovený rámec Akčního plánu projektu RESINDUSTRY, na jehož finální verzi budou nyní partneři spolu se svými řídícími orgány (poskytovateli dotace) pracovat.