Po roce opět rozjíždíme FINERPOL

Aktualita, 12.11.2021

Zástupci Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se znovu zapojili do úspěšného mezinárodního projektu zaměřeného na podporu zavádění nových a zlepšení stávajících finančních nástrojů pro energetické investice do budov.

Mezinárodní projekt FINERPOL byl obnoven na jeden kalendářní rok a rozšířen o aktivity spojené s dopady onemocnění COVID-19. Znovu zahájen byl online setkáním šesti partnerů ze Španělska, Řecka, Velké Británie a České republiky, které proběhlo 1. října 2021 za účasti zástupců ČVUT UCEEB.

Diskutovali jsme o jednotlivých nástrojích a budoucích krocích, při nichž se budeme společnými silami zaměřovat na další aktivity spojené s podporou finančních nástrojů pro investice do projektů energetické renovace budov v novém rámcovém období operačních programů EU v letech 2021 až 2027. 

Projekt FINERPOL je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).