Podíleli jsme se na nové kuchařce energetických úspor

Aktualita, 28.03.2019

Příručka Národního centra energetických úspor je určena především starostům a obecním zastupitelům, kterým by měla výrazně usnadnit orientaci v problematice, s níž většina z nich postrádá jakékoliv zkušenosti. Ke vzniku manuálu přispěli svými texty také naši kolegové z ČVUT UCEEB Michal Kuzmič a Jan Včelák.

Představitelé obcí a měst najdou v publikaci s názvem „Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně?“ praktické informace, co všechno by mohli udělat a jak na investice sehnat potřebné peníze. Většina lokálních politiků totiž nemá s podobnými projekty žádné zkušenosti a celá problematika je kvůli tomu pro ně jenom velmi těžko uchopitelná. Často proto ignorují možnosti snižování energetické náročnosti obecních budov, o čemž svědčí také pomalý postup plnění cílů České republiky při snižování spotřeby energie.  

“Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebuje v budovách. Stát, kraje i obce mají ve svém majetku tisíce budov, které je možné renovovat, snížit tak jejich energetickou náročnost a vylepšit komfort pro jejich uživatele. Cestou, která vede k tomuto cíli, jsou především energetické služby (EPC, Design&Build), dotační programy a jejich kombinace. Při správném nasazení a užívání moderních technologií by bylo možné neefektivní nakládání s energií snížit o více než polovinu,“ říká ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková. K tomuto úsilí přispěli také odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Michal Kuzmič a Jan Včelák, kteří napsali kapitoly věnované obnovitelným zdrojům energie a spolupráci obcí s vědecko-výzkumnými organizacemi.

Publikace je dostupná na webu Národního centra energetických úspor:

http://www.nceu.cz/file/edee/tiskove-zpravy/nceu_prirucka-k-energetickym-opatrenim-pro-starosty.pdf