Podíleli jsme se na vzniku prvního českého bateriového úložiště pro průmysl

Aktualita, 23.05.2019

Společnost AERS a skupina Fenix Group představily výsledky zkušebního provozu prvního českého velkokapacitního systému na ukládání elektrické energie do baterií pro průmyslové aplikace. Na tomto projektu s nimi dlouhodobě spolupracují vědci z ČVUT UCEEB.

Na konci minulého roku bylo uvedeno do provozu bateriové úložiště umožňující dynamické řízení toku energie ve výrobním areálu firmy Fenix Group v Jeseníku. Na jeho vzniku se podílíme monitoringem a kromě toho spolupracujeme s dodavatelem technologie firmou AERS na vývoji vhodných konceptů řízení.

Praktický přínos bateriového úložiště spočívá v tom, že umí elektrickou energii ukládat a poskytovat ji dále v rámci optimalizace odběrového diagramu průmyslového areálu tak, aby se snížily platby za čtvrthodinová maxima (smluvně daná hodnota elektrického příkonu, kterou smí odběratel ve sledovaném časovém úseku nejvýše odebrat) a nedocházelo k udělování citelných pokut za jejich překročení.

Systém při přerušení dodávky elektrické energie z distribuční soustavy dokáže samostatně zajistit provoz celého výrobního areálu až na jednu hodinu. Dalšími vyspělými funkcemi této technologie je filtrace mikrovýpadků a kompenzace nekvality sítě. Tyto vlastnosti jsou atraktivní všude, kde je nutné zajistit 100% kvalitu dodávky elektřiny a jakékoliv odchylky znamenají ztráty, prostoje nebo poškození napájených zařízení. Typicky se jedná třeba o robotická pracoviště nebo zařízení obsahující citlivou elektroniku.   

Uživatelé si také mohou objednat integraci bateriového úložiště s fotovoltaickými elektrárnami, jako je tomu například na administrativní budově skupiny Fenix Group v Jeseníku. V těchto případech firma AERS umožňuje nasazení inteligentního systému předpovědi osvitu, který vznikl ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT a zvyšuje efektivitu celkového power managementu systému.