Podílíme se na tvorbě aplikace pro multimodální plánování tras

Aktualita, 07.05.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT se společně s firmou CEDA podílí na vývoji mobilní aplikace, která si bere za cíl uvést do praxe systém Mobilita jako služba. Součástí projektu jsou výzkumné workshopy. Jeden z nich se uskutečnil 25. dubna 2019 ve smíchovském Impact hubu.

Workshopy jsou součástí metody human-centred design, kterou rozvíjí tým sociálních vědců na našem pracovišti. Metoda umožňuje zapojit do procesu tvorby aplikace hledisko jejích budoucích uživatelů. Aplikace má umožnit využívání více druhů dopravy. Namísto cest, kdy si zvolíme pouze auto nebo městskou dopravu, má nabízet jejich kombinaci. Pokud bydlíme za Prahou, nabídne nám například, že můžeme dojet na záchytné parkoviště, odkud přijedeme metrem do centra města a zbytek cesty do práce půjdeme pěšky.

Aplikace se rovněž snaží o to, aby její služby mohly využívat i skupiny osob, které mají různé druhy omezení pohybu. Výzkumný tým se proto v první fázi projektu zaměřil na definici různých cílových skupin a zjišťování jejich potřeb ve vztahu k přepravě po městě.

Tyto informace byly následně využity pro vytváření první zkušební verze aplikace. Následovalo uživatelské testování, v jehož rámci se zkoumalo především, jestli uživatelé rozumí návaznosti jednotlivých obrazovek a parametry skutečně odpovídají jejich potřebám.

Zpětná vazba z testování aplikace posloužila jako základ pro výzkumný workshop. V něm šlo především o to vyladit jednotlivé funkce aplikace. Upravit ty, které nebyly srozumitelné, a vybrat takové, jež uživatelé skutečně potřebují. Výzkumníci také účastníkům akce představili základní okna aplikace. Snažili se přitom získat zpětnou vazbu na grafické zobrazení a na srozumitelnost jednotlivých kroků.

Projekt bude končit na konci letošního roku. Jeho výsledky bude dále rozvíjet společnost CEDA, která se specializuje na tvorbu mapových podkladů.