Podívejte se, co nabízejí naši vědci

Aktualita, 02.12.2021

Několik výzkumných týmů ČVUT UCEEB natočilo krátká videa, ve kterých představují svou činnost a nabízejí možnosti využití zajímavých inovací v průmyslu, stavebnictví, solární energetice i při správě obcí a měst. Podívejte se na ně a pojďte s námi inovovat!

Všechna videa naleznete na našem Youtube kanále UCEEB Buštěhrad.

HYDRONICS 4.0

Náš tým Řídicích systémů a optimalizace aplikuje inovace v oblasti vytápění. Navazuje na americké trendy krátce shrnuté do hesla „méně trubek = méně potíží“. Nedávno dokončil vývoj jednotrubkové rozvodné soustavy, která při reálném měření prokázala, že je výhodná pro použití v komerčních budovách a ideální při zavádění chlazení do starých budov.

Klíčovou výhodou moderního termoregulačního systému HYDRONICS 4.0 je jeho schopnost měření tepla bez použití průtokoměrů. Vzdálenou diagnostiku, přesnou regulaci a měření spotřeby umožňují výkonné mikroprocesory a bezúdržbová čerpadla s mokrými rotory. Důkazem výjimečnosti této technologie je také několik českých i zahraničních patentů, kterými je chráněna. Naši špičkoví odborníci jsou připravení spolupracovat s novými partnery. Pojďte s námi inovovat!

Laboratoř fotovoltaických systémů

S energetickou soběstačností se snažíme jít sami příkladem. V našem sídle využíváme energii ze slunce, a když nesvítí, pomáhá nám velká baterie. Testujeme různé typy fotovoltaických modulů i baterií, ale nedělá nám žádné problémy ani vylézt z laboratoře a měřit reálné systémy v terénu. Nové technologie podrobujeme náročným zkouškám, teprve pak je doporučujeme dále.

Spolu s partnery zkoušíme nové přístupy a možnosti využití moderních technologií v každodenním životě. Každý Watt se počítá, jdeme proto do nejmenších detailů. Solární systémy optimalizujeme pomocí podrobných analýz osvitu, posuzujeme kompatibilitu a skutečnou životnost jejich komponent a našim klientům radíme, jak efektivně uchovávat energii v bateriích a využívat jí pro vlastní potřebu. Nebojíme se ani extrémních podmínek. Naše solární zařízení vyrábějí elektřinu a vodu na poušti. Spolupracujeme i s provozovateli české vědecké stanice v Antarktidě. Navštivte naši FV laboratoř a využijte potenciál solární energie naplno.

IAQ

V uzavřených místnostech trávíme většinu času. Kvalitu vzduchu v nich není možné lidskými smysly objektivně vyhodnotit, a proto je často velmi nízká, i když je klíčová pro naše zdraví a výkon. Je tedy nutné ji měřit a následně pozitivně ovlivňovat pomocí technologií. Vyvinuli jsme proto kombinované senzory IAQ a zabýváme se vývojem inovativních vzduchotechnických jednotek, které v sobě spojují znalosti našich odborníků z oblastí elektroniky, mechaniky, software a komunikačních technologií.     

Inteligentní čidlo je schopné monitorovat všechny důležité parametry kvality interiérového vzduchu. Ty vyhodnocuje a speciálně navržená vzduchotechnika pak podle naměřených parametrů řídí přísun čerstvého vzduchu. Naše technologie neustále rozvíjíme a patentujeme nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Náš výzkum nekončí v laboratoři. Produkty dovedeme do stadia komerčního uplatnění na trhu. Realizujte s námi svůj nápad a my vás dokážeme provést celým procesem vývoje a praktické aplikace. Díky letitým zkušenostem máme také snazší pozici pro zajištění grantového financování.

PV Forecast

Sluneční energie je skvělá a snadno dostupná, ale zároveň je hodně nestálá. Její uchovávání má své limity a je náročné na zdroje. Ukládání získané energie v bateriích ještě neznamená, že jí bude skutečně dostatek, až ji budeme potřebovat.

Vytvořili jsme proto systém předpovědi slunečního osvitu, díky kterému dokážeme dopředu odhadnout výrobu energie ze slunce. S jeho pomocí dokážeme lépe využít dostupnou kapacitu bateriového úložiště. Patříme ke špičce ve fotovoltaických inovacích. Jsme připraveni spolupracovat s vámi na nových inovativních projektech.

Participativní plánování a design

Města a společnost čelí výzvám, jejichž řešení vyžaduje mezioborovou spolupráci, praktické uplatnění výsledků vědy a výzkumu a sdílení dobré praxe. Nové technologie a inovativní řešení musejí odpovídat reálným potřebám a respektovat kontext, do něhož vstupují. Náš tým Participativní plánování a design dokáže efektivně zapojit klíčové aktéry do řešení výzkumných inovačních projektů od mapování potřeb přes návrh řešení až po ověření v reálných podmínkách.

Uplatňujeme metody a poznatky sociologie, sociální psychologie i ekonomie a také praktické zkušenosti z oblastí komunitní energetiky, městských inovací, proměny veřejných prostranství a participace veřejnosti. Kombinujeme osvědčené metody, jako jsou interview, designové workshopy, ohniskové skupiny, interaktivní dotazníky a další, které dokážeme připravit také v online formě. Náš tým dovede pomoci s designem úspěšných inovací a provedením klíčových aktérů procesem změny.