Pomáháme Kladnu k energetické soběstačnosti a uhlíkové neutralitě

Aktualita, 05.12.2019

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT je hlavním partnerem Kladna v rámci prestižního mezinárodního projektu SPARCS. Naším společným cílem je zřídit ve městě alespoň jednu energeticky soběstačnou čtvrť nebo komplex budov, aktivně zapojit občany do energetické strategie a významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Kladno jako jedno z prvních měst v České republice získalo možnost podílet se na pětiletém mezinárodním projektu SPARCS. Ten je součástí většího evropského programu Evropské komise na podporu vědy a výzkumu HORIZON 2020, který sdružuje v jedno společné konsorcium celkem 31 partnerských organizací, jež budou mezi sebou sdílet informace a zkušenosti.

Kladno si s pomocí ČVUT UCEEB a dalších evropských měst zapojených do projektu vytvoří během pěti let vlastní vizi šitou na míru lokálním potřebám. Jeho specifikem bude hledání možností šetrného a zároveň efektivního využití velkého podzemního vodního rezervoáru v rámci tepelného hospodářství.

 „Hlavní myšlenkou je, aby města byla aktivním přispěvatelem do energetické bilance, aby tedy jen neodebírala elektřinu a tepelnou energii z nadřazené energetické sítě, ale elektrický proud a teplo také sama produkovala. V Kladně by postupně měla vzniknout oblast či čtvrť, která vyrobí během roku více, než spotřebuje, a přebytek bude dodávat do sítě. Tak je možné například vykrývat nečekané výkyvy odběru v nadřazené síti. Město může postupně dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality, kdy produkování skleníkových plynů z primárních zdrojů kompenzuje vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů,“ říká Michal Kuzmič koordinátor projektu SPARCS za ČVUT UCEEB.

Jednou z priorit Kladna je vytvořit zhruba do dvou let standardizovaný plán pro bezuhlíkové a energeticky efektivní město, tzv. SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). V něm se mimo jiné zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 % a to především u skleníkových plynů.

Mezi první úkoly v projektu SPARCS, na nichž se bude podílet ČVUT UCEEB, bude v nadcházejících měsících patřit mapování Kladna v oblasti strategického plánování a energetiky spolu s vytvořením jeho výchozího profilu jako základu pro stanovení Vize 2050. Město by ji mohlo představit veřejnosti již na konci příštího roku.

„Následně bychom chtěli přímo s občany i místními firmami či investory nad dokumentem diskutovat a zapojit je. Rádi bychom docílili toho, aby lidé měli zájem na tom, jak město energeticky funguje,“ konstatoval primátor Dan Jiránek s tím, že know-how může přinést rovněž zapojení ministerstev, univerzit či evropského Paktu starostů a primátorů a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), kam se Kladno hodlá v dohledné době jako jedno z mála českých měst přidružit.

Více detailů o zapojení Kladna do projektu SPARCS si můžete přečíst ZDE

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.