Pomáháme městům mluvit o vodě

Aktualita, 29. 05. 2023

Komunikace mezi radnicemi a veřejností je důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci opatření ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Na souhrnu pravidel a doporučení pro její efektivní vedení spolupracují v rámci projektu Obce mluví o vodě členové výzkumného týmu Architektura a životní prostředí ČVUT UCEEB se zástupci Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Výsledky společně představí 19. října 2023 v Praze na konferenci Den modrozelených měst 2023: Efektivní komunikace a potravinová soběstačnost.

Projekt je zaměřený na potřeby radnic zejména menších měst (zhruba do 30 000 obyvatel) v oblasti komunikace opatření souvisejících s hospodařením s dešťovou vodou (HDV), jako je výsadba a šetrná údržba zeleně, realizace propustných povrchů, budování zelených střech a stěn atd. V současnosti o nich není veřejnost dostatečně informována, a tím pádem s nimi není ani ztotožněna, což často vede k zakonzervování stávajícího nakládání s dešťovou vodou.

Zjišťujeme proto potřeby měst pro lepší komunikaci opatření HDV a otestujeme účinnost komunikačních možností ve vztahu ke konkrétním opatřením a cílovým skupinám veřejnosti. V průběhu června a července budeme během setkání s veřejností realizovat několik případových studií, na kterých si naše předpoklady ověříme. Tyto akce proběhnou v Písku, Roudnici nad Labem, Plzni, Žďáru nad Sázavou, Svitavách a Lovosicích. Na jejich základě vytvoříme publikaci shrnující pravidla a doporučení pro efektivní komunikaci s veřejností, kterou představíme na konferenci Den modrozelených měst 2023: Efektivní komunikace a potravinová soběstačnost, jež proběhne 19. října 2023 na Staroměstské radnici v Praze.

V řešitelském týmu jsou zastoupeni odborníci z různých oborů (sociologie, ekonomie, marketing, veřejná správa a urbanismus), kteří navazují na své předchozí výstupy zaměřené na lepší hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v městském prostředí, jako je například metodika Voda ve městě.