Pomůžeme obcím mluvit o vodě

Aktualita, 19.08.2021

Týmy Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem navazují na společnou tvorbu publikace Voda ve městě a spolupracují na dalším projektu, který podpoří zavádění udržitelného přístupu k hospodaření s dešťovou vodou.

Cílem publikace s názvem Voda ve městě: Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu je provést představitele měst přípravou, plánováním, realizací i údržbou opatření pro hospodaření s dešťovou vodou (HDV) ve vazbě na modrou a zelenou infrastrukturu. Metodiku je možné si stáhnout na webových stránkách www.vodavemeste.cz.

Nyní spolupracujeme na hledání správné formy sdělování významu těchto opatření směrem od obcí k jejich občanům. Věříme totiž, že dobrá komunikace mezi městy a veřejností je základním předpokladem pro efektivní plánování, vyšší prosaditelnost i lepší pochopení smyslu konkrétních stavebních záměrů. V praxi však pro zapojení občanů do plánování a realizace opatření HDV nadále existuje řada bariér. To se projevuje mimo jiné v tom, že veřejnost není dostatečně informována a ztotožněna se smyslem některých kroků místních samospráv.

V rámci nového projektu Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech je naším cílem podpořit správnou komunikaci jednotlivých záměrů, jako jsou například výsadba stromů, aplikace propustných a polopropustných materiálů atd. 

Projekt je opět založen na multidisciplinárním přístupu a propojení řešitelů z různých společenskovědních i technických oborů (sociologie, ekonomie, marketing, veřejná správa, urbanismus).