Pořádáme školení instalace fotovoltaiky na bytových domech

Aktualita, 7. 3. 2024
Efektivní výroba a sdílení vlastní elektřiny v bytových domech představují pro majitele bytů velkou příležitost ke snížení pravidelných nákladů na bydlení. Nejvhodnějším zdrojem obnovitelné energie je zpravidla fotovoltaický systém, jenž může být kombinován s baterií. ČVUT UCEEB proto ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky připravilo jednodenní školení pro odbornou veřejnost, během kterého se účastníci seznámí s technickými, finančními i právními aspekty této problematiky.
 
„Dotační program Nová zelená úsporám nabízí jednoduchou formou až 50% pokrytí investičních nákladů. Sdílení elektřiny v bytových domech legislativně umožňuje od 1. ledna 2023 vyhláška ERÚ 404/2022 Sb. Stále se však jedná o relativně nový model, který je v začátcích, a skutečně vzorových příkladů je proto zatím velmi málo. Když jsme viděli vysoký zájem, řadu nejasností či kolujících polopravd ohledně užití fotovoltaiky v bytových domech, rozhodli jsme se připravit ve spolupráci s Cechem akumulace a fotovoltaiky (CAFT) jednodenní školení na toto téma. Volně jsme tím navázali na již delší dobu probíhající školení pro montéry a projektanty fotovoltaických systémů,“ říká Petr Wolf z ČVUT UCEEB.

Jednodenní školení instalace FVE na bytové domy je zaměřeno na projektanty, elektromontážní techniky, členy výborů SVJ a odbornou veřejnost se zájmem o toto téma. Různorodá skladba účastníků vytváří vhodné prostředí pro výměnu zkušeností a navazování kontaktů mezi zájemci, dodavateli technologií a instalačními firmami.

Rozsah témat je poměrně obsáhlý. Sahá od správného elektrotechnického provedení, ochrany před bleskem a přepětím přes doporučení ohledně statického posouzení až po požárně bezpečnostní řešení i s ohledem na připravovanou normu ČSN 73 0847. Samostatná kapitola je věnována měření a rozúčtování energie mezi účastníky. Zařazena je také přednáška advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti, s.r.o., v níž jsou probírány legislativně právní aspekty sdílení elektřiny. V závěrečné diskusi pak účastníci mohou pokládat konkrétní dotazy.